Користування методичною літературою:

"Глобальна економіка. Програма обов'язкової компоненти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка» освітньо-професійна"

Хаєцька О.П., Глобальна економіка
Дата Група ПІБ IP
 1  18/4/2023 12:4:29      81.30.162.18*
 2  11/4/2023 12:45:4      81.30.162.18*
* Інтернет