Користування методичною літературою:

"Глобальна економіка. Методичні рекомендації проведення практичних занять здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економ"

Хаєцька О.П., Глобальна економіка
Дата Група ПІБ IP
 1  22/9/2023 11:42:50      46.211.113.25*
 2  18/4/2023 12:5:32      81.30.162.18*
 3  11/4/2023 12:45:11      81.30.162.18*
* Інтернет