Користування методичною літературою:

"Гідравліка, гідро-, пневмоприводи. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання"

Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А., Гідравліка, гідро-, пневмоприводи
Дата Група ПІБ IP
 1  29/11/2023 13:16:54  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.211.21.246*
 2  8/9/2023 10:49:38      81.30.162.18*
* Інтернет