Користування методичною літературою:

"Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінан"

Шевчук О.Ф., Вища математика
Дата Група ПІБ IP
 1  15/11/2020 17:54:0      188.247.116.100*
* Інтернет