Користування методичною літературою:

"Навчальна програма дисципліни «Землеробство» для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винаградарство» першого (бакалаврського)"

Заболотний Г.М., Пелех Л.В., Землеробство
Дата Група ПІБ IP
 1  6/11/2023 15:12:17      81.30.162.18*
 2  3/10/2022 19:51:34  41-СіВ  Дешева Тетяна Михайлівна  46.211.224.24*
* Інтернет