Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Організація ресторанного господарства» освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 1401 „Сфера обслуговування” професійне спрямування 6.140101«Готельно-ресторанна спр"

Томчук О.В., Власенко І.В. , Організація готельно-ресторанного господарства
Дата Група ПІБ IP
 1  25/4/2018 8:41:23      79.143.37.101*
* Інтернет