Користування методичною літературою:

"Методичні вказівки з економічної теорії (основ економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіки) для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузь знань 07 «Управління та адмініст"

Хаєцька О.П., Феняк Л.А., Економічна теорія (основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка)
Дата Група ПІБ IP
 1  27/9/2023 9:39:54  21-Мар  Мелешко Юлія Андріївна  79.143.44.106*
 2  24/8/2023 8:52:29  21-МОА  Орищук Софія Ігорівна  46.211.74.205*
 3  20/10/2023 13:20:11  22-МОА  Духенко Марія Олександрівна  46.211.151.122*
 4  20/10/2023 13:37:22  22-МОА  Глущак Діана Костянтинівна  88.154.72.122*
 5  17/3/2023 9:48:3  2007-ОА  Івановська Алла Леонідівна  46.96.176.252*
 6  12/3/2023 22:1:15  31-ЛОГ  Вдовиченко Анастасія Романівна  94.179.74.103*
 7  10/5/2023 11:55:2  31-ПУА  Сольський Олександр Юрійович  193.27.197.202*
 8  9/4/2023 13:42:52  42-МОА  Гончарук Олександр Вячеславович  93.77.49.152*
 9  5/12/2023 11:10:57  22-МОА  Бондаренко Анастасія Дмитрівна  172.225.37.33*
* Інтернет