Користування методичною літературою:

"Управління персоналом. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, 07 Управління та адміністрування. Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, 073"

Березюк С.В., Токарчук Д.М. , Управління персоналом
Дата Група ПІБ IP
 1  23/11/2023 9:38:31  32-МОА  Марківська Олександра Володимирівна  46.211.245.251*
 2  11/11/2023 16:43:6      31.134.118.119*
* Інтернет