Студент: Небиш Денис Олександрович    Логiн: b20279    Група: 41-ЛОГ

Графiк активності студента за:


Назва тесту Сер. бал Разів
07. Тести до заліку ТВПТ.  3.00  1
ІСтаТ. Діаграми в MS xcel.  5.00  1
ІСтаТ. Знайомство з MS Access.  3.00  1
ІСтаТ. Знайомство з MS Excel.  3.00  1
ІСтаТ. Основні правила заповнення таблиць. Робота з формулами в MS Excel..  4.00  1
ІСтаТ. Реєстрація в мережі ВНАУ.  3.00  1
ІСтаТ. Складові ПК.  3.00  1
ІСтаТ. Створення бази даних в MS Access.  3.00  1
ІСтаТ. Тема 1. Поняття про інформацію.  3.80  5
10  Історія України та етнокультурологія. Самостійна робота.  4.00  21
11  Економетрика. Модуль 2.  4.00  1
12  Електронна комерція. Колоквіум 1..  3.00  1
13  Знайомство з текстовим редактором Word  3.00  1
14  Модуль 1. Економетрія. 2021.  3.00  1
15  Тема 2. Системи числення. Алгоритми.  5.00  1
16  теологія. тренувальний тест.  3.20  10

Медичних довідок не зареєстровано...