Студент: Нагорнюк Василь Романович    Логiн: e19150    Група: 51-ПУА

Графiк активності студента за:


Назва тесту Сер. бал Разів
MS EXCEL Л. р. №3 (Робота з формулами, масивами та функціями)  4.00  1
MS EXCEL Л. р. №4 (Робота з діаграмами)  3.00  1
MS EXCEL Л. р. №2 (Створення текстових документів)  5.00  1
MS EXCEL Л.р. №1 (Основні правила заповнення таблиць)  4.00  1
MS EXCEL Лаб. роб. №5 (Створення зведених таблиць)  5.00  1
Історія України та етнокультурологія. Самостійна робота.  4.00  12
Економетрика. Модуль 2.  4.00  1
Етика бізнесу та управління. атестація.  2.67  6
Модуль 1. Економетрія. 2021.  4.00  1

Медичних довідок не зареєстровано...