Студент: Орендарець Катерина Олегівна    Логiн: e20040    Група: 41-МОА

Графiк активності студента за:


Назва тесту Сер. бал Разів
ІСтаТ. Реєстрація в мережі ВНАУ.  2.50  2
ІСтаТ. Складові ПК.  2.00  2
ІСтаТ. Тема 1. Поняття про інформацію.  2.50  2
Лаб. роб. №10 "MS Word.Використання нумерованих та маркерованих списків"  1.50  2
Лаб.роб. №6"MS Word. Робота з вікном"  2.00  2
Тема 2. Системи числення. Алгоритми.  1.00  1

Медичних довідок не зареєстровано...