Студент: Надкерничний Артур Михайлович    Логiн: m22086    Група: 24-АІ

Графiк активності студента за:


Назва тесту Сер. бал Разів

Медичних довідок не зареєстровано...