Спеціальності

Склад викладачів

Наук.-методичн. роб.

Правила прийому

Додаткова інформація


Наукові та методичні здобутки навчального закладу

Викладачі технікуму активно працюють над методичними розробками підручників та навчальних посібників для студентів. Видано, в тому числі у співавторстві, ряд підручників і навчальних посібників по спец предметам:

Г.Г.Шишко, О.М.Скляренко, К.М.Предун, В.Л.Молодих Газопостачання. Частина 1. Газопостачання населених пунктів. Навчальний посібник. Під редакцією П.М.Єніна. - Київ, 1997.- 120 с.

Коновалов С.В. Автоматизація і телемеханіка газового господарства. - Київ: Урожай, 1996.-208 с.

Драбович М.П. Слюсарна справа. Навчальний посібник. - Немішаєве: НМЦ по підготовці молодших спеціалістів, 2004. - 180с.

Методичну розробку Драбовича М.П. "Робочий зошит та завдання для самостійної роботи з фізики" (з усіх навчальних тем) рекомендовано Науково методичним центром вищої освіти МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Коновалов С.В. Слюсарно-сантехнічні роботи в газовому господарстві. - Київ: Урожай, 1996.-112 с.

Коновалов С.В., Коновалов Є.С. В помощь автомотолюбителю. - Київ: Урожай, 1998.-208 с. (Впровадження та використання газобалонних установок в автомобільному транспорті).

Знаходяться у видавництві підручники:

Коновалова В.М. Технічна механіка. - Київ: Урожай. - 230 с.

Синенко А.Д. та інші. Технологія і організація будівельного виробництва. - Київ: Урожай. - 550 с.

Коновалов С.В. Теслярсько-столярні роботи .- Київ: Урожай.-220 с.

Ведеться робота по виданню навчального посібника В.Л.Молодих "Защита металлических сооружений систем газоснабжения от коррозии".

Більшість викладачів технікуму мають власні методичні доробки в плані забезпечення студентів робочими зошитами, конспектами лекцій, іншою методичною літературою:

Автор Назва роботи Навчальна дисципліна
Хабібуліна Л.А.,
Климко П.М
1. Конспект лекцій "Інформатика та комп'ютеризація" ІнформатикаОснови комп'ютерних технологій
Хабібуліна Л.А. 2. Робочий зошит з Інформатики Інформатика
3. Методичні вказівки та завдання до вивчення курсу "Техніка користування ЕОМ" Техніка користування ЕОМ
4. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Обчислювальна техніка та програмування" Теплогазопостачання і вентиляція
5. Конспект лекцій "Основи САПР" Основи систем автоматизованого проектування
Головенько В.М. 6. Конспект практичних занять з інженерної геодезії по спеціальності 5.092123 Інженерна геодезія
7. Конспект практичних занять з інженерної геодезії по спеціальності 5.092110
8. Конспект лекцій з предмету "Інженерна геодезія"
9. Конспект практичних робіт з курсу "Основні розбивочні роботи на будівельному майданчику"
10. Методичні вказівки по вивченню предмету "Інженерна геодезія", контрольна робота для студентів-заочників;
11. Журнал лабораторних робіт з "Інженерної геодезії"
12. Журнал самостійної роботи з предмету "Інженерна геологія"
13. Щоденник геодезичної практики по спеціальності 5.092110
14. Щоденник геодезичної практики по спеціальності 5.092123
Вечірко Л.М.
Лазаренко А.К.
15. Збірник для читання і вдосконалення навичок усної мови Англійська мова
Молодих В.Л.
Онипенко Т.Д.
16. Інженерна графіка. Контрольні завдання з методичними вказівками для студентів будівельних спеціальностей технікумів Інженерна графіка
Молодих В.Л. 17. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу "Нарисна геометрія.Інженерна та машинна графіка" Креслення
Шенк Г.О. 18. Конспект лекцій з курсу "Вища математика"
19. Робочі зошити з вищої математики для студентів І курсу
Вища математика
Коновалова В.М. 20. Конспект лекцій з курсу "Опір матеріалів" Опір матеріалів
Теоретична механіка
21. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з курсу "Опір матеріалів"
22. Методичні рекомендації та завдання до розрахунково-графічної роботи з курсу "Теоретична механіка"
23. Завдання-звіт на виконання самостійної з курсу "Опір матеріалів"
24. Методичні вказівки та протоколи лабораторних робіт з курсу "Опір матеріалів"
Синенко А.Д. 25. Навчальний посібник "Сітьове планування і управління в будівництві" Технологія будівельного виробництва
Курсове та дипломне проектування
26. Інструкційно-технологічні карти з проведення практичних робіт з технології будівельного виробництва
27. Методичні вказівки з розробки будівельних ген. Планів при курсовому дипломному проектуванні
28. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування
Синенко А.Д.
Овечко М.А.
29. Інструкційно-технологічні карти і робочий зошит з проведення практичних робіт з організації будівельного виробництва
Січкар О.М. 30. Робочий зошит з предмету "Будівельні конструкції", виданий НМЦ по підготовці молодших спеціалістів (Немішаєве) Будівельні конструкції
Блідченко Н.М. 31. Конспект лекцій з курсу "Економіка і планування підприємств газового господарства" Економіка і планування
32. Методичні вказівки та звіти про виконання практичних робіт з курсу "Економіка і планування"
Мороз В.Н. 33. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з хімії Хімія
Очкань Г.О. 34. Тематичні підбірки з кожної теми з зарубіжної літератури, української мови Зарубіжна література
Українська мова
Петришин М.Д. 35. Тематичні підбірки з кожної теми з української літератури Українська література
Климко О.М. 36. Конспект лекцій з дисципліни "Експлуатація обладнання систем газопостачання" "Експлуатація обладнання систем газопостачання"
Маленко О.М. 37. Конспект лекцій з Всесвітньої історії Всесвітня історія
Онипенко К.М. 38. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту Дипломне проектування

Викладачі технікуму приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Склад викладачів, їх кваліфікаційний рівень дозволяють забезпечити достатньо високий рівень навчання студентів.

Викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом виконання індивідуальних планів, навчання на факультетах підвищення кваліфікації та в аспірантурі, стажування, участю в методичній роботі. Підвищенню педагогічної та методичної майстерності сприяє система взаємовідвідування занять.

При технікумі створено науково-технічну Раду, до складу якої входять викладачі спец предметів. Членами науково-технічної Ради технікуму ведеться науково-пошукова та дослідницька робота. Запатентований новий тип манометра: Патент на корисну модель № 96093568, Бюл. №5 "Пристрій для вимірювання тиску".

Немирівський будівельний технікум має досить сталі договірні зв'язки з Київським державним технічним університетом будівництва і архітектури, Одеською державною академією будівництва і архітектури, Київським зональним науково-дослідним інститутом експериментального проектування, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців, скоротити термін їх навчання; організувати підвищення кваліфікації викладачів технікуму та удосконалювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу. У технікумі виконується вимога про підвищення кваліфікації не рідше, ніж 1 раз за 5 років.

Викладачі технікуму приймають участь у конкурсі, який проводиться НМЦ (Немішаєве) на кращу методичну роботу. За минулий навчальний рік шість робіт технікуму визнано кращими. Вони включені до спеціального каталогу НМЦ.


На початок сторінки

Назад

Зв'язок з нами

Головна сторінка

office@local.vsau Вінницький державний аграрний університет
© Copyright 2004
Керівник   проекту - Паламарчук Є.А