Вінницький національний аграрний університет    Германюк Наталія Володимирівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: 1979, с. Качанівка Хмільницький р-н, Вінницька обл., ВНАУ, менеджмент організацій, кандидат економічних наук, ст. викладач.
 • Науковий напрямок: Використання трудових ресурсів в сільськогосподарських підприємствах, 11 статей
  1. Germanjuk N. Investments in the development of innovative management in the company. Baltic Journal of Economics Studies. 2018. Vol. 4. № 4. P. 87 – 92.
  (WebofScience)
  2. Германюк Н.В. Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 65 –75.
  3. Ткачук О.М., Германюк Н.В. Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства. Економіка і організація управління. 2020. Випуск 4 (40). С. 89-98.
  4. Khodakivska O., Pugachov M., Hermaniuk N., Mohylnyi O., Tomashuk O., Gryshchenko O. The Organic Agriculture: World trends and Opportunities. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. Vol. 29. № 9S. Р. 5308 – 5317.
  5. Германюк Н.В. Роль комунікацій в управлінні організаційним процесом. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9408
  6. Германюк Н.В. Сучасні засади ефективного менеджменту в організації. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 20. С. 43–47.
  7. Германюк Н.В. Особливості традиційного і цифрового маркетингу у сільському господарстві. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2021. № 4 (58). С. 194–206.
  8. Беженар І.М., Мамчур В.А., Малік Л.М., Германюк Н.В., Демченко О.В. Теорія сутності дефініції «сільські території». Економіка АПК. 2021. № 12. С. 45 – 54.
  9. Germaniuk N. The role of labour resources in promotional competitive capacity of agrarian facilities. Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations: Collective monograf. Furman I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 35-65.
  10. Germaniuk N. Organization`s personnel marketing management. Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects. Monograph. Mazur K., etc. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022. Р. 108–141.
 • Портфоліо: 5 впроваджень результатів наукового дослідження
 • Наукових публікацій: 26
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: -
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 0677044726 JID, email - hermaniuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet