Вінницький національний аграрний університет    Телекало Наталія Валеріївна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
  • Біографічні дані: Народилася у місті Вінниця.
  • Науковий напрямок: Рослинництво. Є автором 58 наукових праць, з них 37 - наукові статті, 1 - монографія, 1 - закордонна монографія, 2 - навчальні посібники, 2 - свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 1 - патент на корисну модель та 14 тез доповідей у матеріалах конференцій.
  • Портфоліо: У 2020 році – рішенням президії Комітету призначено стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.
  • Наукових публікацій: 40
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: Спорт
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: nataliiatelekalo@gmail.com JID, email - telekalonatalia@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet