Вінницький національний аграрний університет    Купчук Ігор Миколайович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Народився 11 листопада 1989 року в с. Димарка Іванківського району Київської області.
  З 1995 р. – по 1996 р. навчався у Димарській середній школі.
  З 1996 р. по 2006 навчався у Голендрівській ЗОШ I-III ст., яку в 2006 р. успішно закінчив.
  З 2006 по 2012 навчався у Вінницький національному аграрному університеті на факультет механізації сільського господарства, за спеціальністю механізація сільського господарства. Після закінчення у 2010 р. отримав диплом бакалавра, а у 2012 р. – магістра.
  З липня 2011 р. по листопад 2011 р. працював інженером-технологом технологічного відділу ВАТ «Брацлав» смт. Брацлав Немирівського району Вінницької області.
  З 2011 по 2013 роки навчався в Інституті післядипломної освіти Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю облік та аудит, де отримав диплом спеціаліста за означеною спеціальністю.
  В 2012 - 2015 р. аспірант Вінницького національного аграрного університету за державною формою навчання з відривом від виробництва за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
  З Вересня 2014 року працюю на посаді асистента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці.
  19 травня 2017 року - захистив кандидатську дисертацію (м. Вінниця, ВНАУ).
  26 червня 2017 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.
  З вересня 2020 року доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці.
  В 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці.
  Сімейний стан: одружений, маю доньку
 • Науковий напрямок: Механічні та тепломасообмінні процеси переробних і харчових виробництв та їх реалізація у "вібраційному полі", альтернативні джерела енергії, мехатронні системи.
  Тема дисертаційної роботи: "Обгрунтування технологічної схеми та конструктивної реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового виробництва".
  Опубліковано 173 наукових праць, у тому числі 55 патентів України на корисну модель, 31 стаття у виданнях, що індексуються у наукометричній базі даних Scopus/WoS.
 • Портфоліо: Завершена розробка вібраційної роторної дробарки із дисковими робочими елементами для зернової крохмаловмістної сировини.
  Стипендіат Кабінету Міністрів України серед молодих вчених
 • Наукових публікацій: 65
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Музика (гітара), класична література.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: kupchuk.igor@i.ua JID, email - kupchuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet