Вінницький національний аграрний університет    Паламаренко Яна Вікторівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: У 2013 р. закінчила магістратуру
  Вінницького національного аграрного університету за
  спеціальністю «Менеджмент організацій». У грудні
  2016 р. закінчила навчання в аспірантурі
  Вінницького національного аграрного університету.
  З 2018 р. кандидат економічних наук за спеціальністю
  08.00.03 «Економіка та управління національним
  господарством».
 • Науковий напрямок: Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва, біовиробництва, виробництва біогазу з відходів.
 • Портфоліо: Понад 60 публікацій, з
  них 35 – наукового та 27 – навчально-методичного характеру. Є співавтором 3 х
  колективних монографій. Має 30 робіт у фахових виданнях.

  Навчально-наукові стажування: у Зимовій школі АПД 2020 з агарної
  політики в Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти,
  м. Київ (2020 р.), в ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»
  Уладово-Люлінецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних
  культур і цукрових буряків НААН України (2019 р.).
  Підвищення кваліфікації та стажування за кордоном м. Варшава,
  Польща (2018 р.), м. Пряшев, Словаччина (2016 р.).
  Систематично приймає участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах та
  стартапах, молодіжних форумах, конференціях.
 • Наукових публікацій: 84
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Туризм
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 067 236 58 77 JID, email - palamarenko@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet