Вінницький національний аграрний університет    Чіков Ілля Анатолійович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження - 04.05.1995
  01.09.2012 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, економічний факультет, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом бакалавра;
  01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет економіки та підприємництва, спеціальність «Економічна кібернетика», диплом магістра з відзнакою;
  14.09.2018 – 31.08.2022 рр.– Вінницький національний аграрний університет, відділ аспірантури і докторантури, аспірант зі спеціальності 051 Економіка. Тема дисертаціїної роботи «Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств». Керівник д.е.н., професор Сахно А.А.
  01.09.2022 рр. - по теперішній час - Вінницький національний аграрний університет, старший викладач кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики, старший науковий співробітник

  Науковий ступінь:
  Доктор філософії з економіки, Н22 №000430 (2022 р., тема дисертації «Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств»).
 • Науковий напрямок: Інноваційний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Портфоліо: А. с. 105601, Україна. Комп’ютерна програма «Integrated competitiveness» («Integ.Com») / І.А. Чіков, Н.П. Юрчук, С.В. Коляденко. (Україна). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; заявк. № c202103867, 14.06.2021; № 105601, 18.06.2020.
  А. с. 107753, Україна. Комп’ютерна програма «BaFo enterprise» («BaFo») / І.А. Чіков, Н.П. Юрчук. (Україна). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; заявк. № c202105914, 19.08.2021; № 107753, 02.09.2021.
  А. с. 99730, Україна. Комп’ютерна програма «Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства «ASCO» / І.А. Чіков, Н.П. Юрчук, С.В. Коляденко. (Україна). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір; заявк. № 100756, 10.08.2020; реєстр. № 99730, 16.09.2020.
 • Наукових публікацій: 49
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Цифровізація економіки
  Економічна кібернетика
  Моделювання економіки
  Методи нечіткої логіки
  Нейромережеве моделювання
  Оптимізаційні методи та моделі
  Системний аналіз
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: JID, email - chikov@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet