Вінницький національний аграрний університет    Возняк Олександр Миколайович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження: 2 жовтня 1966 року
  моб. 0982285440; email:alex.voz1966@gmail.com
  Освіта:
  1) 1987-1991 Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури», фах інженер-конструктор-технолог (стаціонар).
  2) 1993-1996 Аспірантура (стаціонар) Вінницького державного технічного університету за фахом «Радіовимірювальні прилади».
  3) 1999 Захистив кандидатську дисертацію на тему : «Розробка методі та засобів вимірювання параметрів потенційно нестійких чотириполюсників» і отримав диплом кандидата технічних наук.
  4) 2004 Отримав диплом доцента кафедри «Метрології та промислової автоматики» Вінницького державного технічного університету.

  Досвід роботи:

  2019 - доцент каедери «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Вінницького національного аграрного університету
  2003-2019 – доцент кафедри «Метрології та промислової автоматики» Вінницького національного технічного університету (повний робочий день).
  Обов`язки: Лектор курсів «Метрологія», «Основи теорії сигналів», «Електроніка», «Основи теорії надійності», «Системи контролю» .
  2005-2014 – доцент кафедри «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (сумісництво).
  Обов`язки: Лектор курсів «Автоматизація технологічних процесів», «Основи метрології», «Мікропроцесорні системи керування електроприводом».
  1999-2003 – доцент кафедри «Радіотехніка» Вінницького національного технічного університету (повний робочий день).
  Обов`язки: Лектор курсів «Електродинаміка», «Електрорадіовимірювання», «Джерела живлення», «Теоія електричних кіл».
  1991-1999 – старший викладач, асистент кафедри «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури» Вінницького державного технічного університету (повний робочий день).
  Обов`язки: лектор курсів: «Теорія надійності», «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури», «Нарисна геометрія», «Основи електроніки та мікросхемотехніка», «Периферійні пристої», «Технологічні процеси».
 • Науковий напрямок:
  1. Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole. Стаття Journal of Physics: Conference Series. Volume 1210, 2019. Paper 012125. pp. 1-9. Accepted papers received: 8 February 2019. Published online: 4 May 2019. doi:10.1088/1742-6596/1210/1/012125
  Ссылка на статью: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1210/1/012125 (Scopus)
  0,7 5
  2. Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Стаття Solid State Phenomena. Trans. Tech. Publications Ltd, 2019, Vol. 291, pp. 28-41. DOI: 10.4028/www.scientific.net/ssp.291.28
  Ссылка на статью: https://www.scientific.net/SSP.291.28 ( Scopus)
  1,05 7
  3. Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research Стаття Actual Challenges in Energy & Mining (Scopus) 1,1 6
  4. Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology, Стаття PIC S and T 2018 – Proceedings (Scopus)
  0,9 5
  5. Development of a nonstandard system of
  microwave quadripoles parameters Proceedings of SPIE Стаття The International Society for Optical Engineering (Scopus) 0,9 5
  6. Дослідження графоаналітичного методу визначення стандартних W- параметрів чотириполюсника
  Стаття Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Всеукраїнський науково - технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Вінниця, 2019. -№4 (107) 1,1 3
  7. Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму
  Стаття Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Всеукраїнський науково - технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Вінниця, 2019. -№4 (107) 1,2 2
  8. Оптимізація імпульсного
  регулювання гальмування двигуна
  постійного струму Стаття «Вісник
  ЛНАУ», серія «Агроінженерні
  дослідження». №23. 2019. с.95-99 1,0 2
  9. РОЗРОБКА МЕТОДУ ПЛАВАЮЧИХНАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯНЕСТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ПАРАМЕТРІВ Тези «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 3 Мб 1
  10. ЦИФРОВИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ Тези «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 3 Мб 2
  11. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ РІДИНИ Тези Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – 3 Мб 2
 • Портфоліо:
 • Наукових публікацій: 6
 • Розроблені НМКД
 • Хобі:
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: моб. 0982285440; email:alex.voz1966@gmail.com JID, email - voznyak@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet