Вінницький національний аграрний університет    Маньгора Володимир Васильович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Народився 1973 р. в місті Вінниця.
  1990-1995 рр. навчався у Вінницькому педагогічному інституті на історичному факультеті, спеціальність «Історія», кваліфікація - вчитель історії та правознавства.
  2005-2007 рр. навчався в Тернопільському національному економічному університеті, спеціальність «Правознавство», кваліфікація - юрист.
  1.11.2005-31.10.2008 рр. аспірант кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
  Дисертацію на тему «Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства» захистив 12 листопада 2008 року у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни).
  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 14 лютого 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та теорії держави і права.
  5.11.2011-5.11.2014 рр. докторант кафедри теорії та історії держави і права Інституту політології і права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
  На засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні від 26 лютого 2013 року, протокол № 2 затверджена тема докторської дисертації «Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх юристів у процесі фахової підготовки».
  Науково-педагогічний стаж - 28 років. Працює на кафедрі з 2020 р.
 • Науковий напрямок: Основними напрямами наукових досліджень є: теорія та методика викладання історії та права, професійна підготовка юристів, юридична освіта.
 • Портфоліо:


  Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць
 • Наукових публікацій: 19
 • Розроблені НМКД
 • Хобі:
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: JID, email - mangora@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet