Вінницький національний аграрний університет    Красиленко Володимир Григорович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: 20.07.1953 року
  Освіта:
  1. 1970-1975 рр. Вінницький політехнічний інститут, спеціальність «Радіотехніка»
  2. 1998 -1999 рр. Тернопільська академя народного господарства, спеціальність «Фінанси».
  3. 1988 рік. Захист кандидатської дисертації на тему: «Оптоелектронні структури в інформаційно-вимірювальних системах обробки зображень».
  4. 2005 р. - Старший науковий співробітник зі спеціальності. 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
  5. 2007 р. - Доцент кафедри інформаційних технологій та програмування.
 • Науковий напрямок: Наукові інтереси:
  • Методи та алгоритми криптографічних перетворень зображень;
  • Інтелектуальні нейромережеві технології
  • Моделювання еквівалентністних моделей нейронних мереж для розпізнавання та обробки зображень;
  • Інформаційні технології в соціальних комунікаціях.
 • Портфоліо: Маю близько 400 наукових праць, в тому числі 185 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 65 статей у ВАКівських виданнях, 45 наукових робіт у виданнях SPIE та міжнародних, 2 розділи 2-х колективних монографій, що вийшли у видавництві INTECH OUPEN, 2 розділи ще 2-х колективних монографій, що вийшли у 2020 р. у закордонних видавництвах Springer та IGI-Global,1 монографію в Україні, 5 посібників.
 • Наукових публікацій: 27
 • Розроблені НМКД
 • Хобі:
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: JID, email - krasulenko@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet