Вінницький національний аграрний університет    Морозова Любов Петрівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
  • Біографічні дані: 17серпня 1982 р.н., м. Вінниця. У 2004р. закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, спеціальність "Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія", 2010-2014рр. - навчання в аспірантурі Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.Маю наукове звання кандидата хімічних наук.
  • Науковий напрямок: У 2018р. захистила кандидатську дисертацію за напрямком "фізика і хімія поверхні" за темою: "Кластерні структури води на міжфазних границях кремнезему та деяких тканин організму. Вплив сильних кислот та органічного середовища". За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 статей та 4 тези у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.
  • Портфоліо:
  • Наукових публікацій: 25
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: активний відпочинок
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: 067-945-08-20 JID, email - morozovalyubov@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet