Вінницький національний аграрний університет    Захарченко Володимир Іванович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Володимир Захарченко народився 23 червня 1954 р. в селі Малі Коровинці Чуднівського району Житомирської області.
  1971-1976 рр. – студент географічного факультету Львівського державного університету ім. Івана Франка. Одержав диплом з відзнакою. Спеціальність – географія (економічна географія). Кваліфікація – географ, викладач географії.
  1976-1978 рр. – старший інженер відділу економічного аналізу, відділу збору, аналізу і обробки на ЕОМ екологічної інформації Одеського відділення інституту економіки АН України.
  1978-1981 рр. – аспірант Сектору (Відділення) географії АН України.
  1981-1984 рр. – асистент кафедри економіки торгівлі Вінницького філіалу Київського торгово-економічного інституту.
  1984-1988 рр. – завідувач кабінету географії Вінницького обласного інституту удосконалення вчителів.
  1988-1990 рр. – ст. викладач, доцент кафедри географії, кафедри економічної і соціальної географії Вінницького державного педагогічного інституту (ВДПІ).
  1999-2002 рр. – докторант Інституту географії НАН України.
  2002-2006 рр. – доцент, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Вінницького державного педагогічного університету (ВДПУ).
  2006-2013 рр. – завідувач кафедри банківської справи і менеджменту, кафедри економіки та менеджменту Вінницького соціально-економічного інституту Університету «Україна».
  2013-2020 рр. – професор кафедри економічної теорії, професор і завідувач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ).
  З 4 вересня 2020 р. – професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного унівверситету.
 • Науковий напрямок: Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонів.
  У червні 1986 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему “Територіально-галузева структура регіонального промислового комплексу (на прикладі Житомирської області УРСР) за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.
  У травні 2006 року у спеціалізованій вченій раді Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему “Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика” за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
  Автор 262 наукових і навчально-методичних праць (станом на 01.01.2021 р.), в т. ч. одноосібної монографії «Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України». Вінниця: Гіпаніс, 2004 (обсягом 46,8 друк. арк.); 6 колективних монографій; підручника з грифом МОН України: Ринкова трансформація економіки України (2012; у співавторстві); 4 навчальних посібників з грифом МОН України (у співавторстві): 131 статті у наукових фахових виданнях.
  Науковий керівник 4 захищених кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.05: Ускова Л.В. (2010), Кудревич С.М. (2013), Клочковська В.О. (2013), Сорокін С.О. (2013).
 • Портфоліо: нагороджений знаком “Відмінник освіти України”, грамотами МОН України, Вінницької ОДА тощо.
 • Наукових публікацій: 25
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: ознайомлення з Інтернет-ресурсами економічного, географічного, історичного та спортивного змісту; перегляд спортивних змагань та талант-шоу.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: zakharchenkovn@i.ua JID, email - zaharchenko@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet