Вінницький національний аграрний університет    Білинський Йосип Йосипович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
  • Біографічні дані: 1958 року народження, Закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи на тему «Дослідження та розробка інформаційно-вимірювальної системи контролю складу та властивостей рідких середовищ», у 2009 році – докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на тему «Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної інформації в комп’ютерних оптико-електронних системах» Загальний трудовий стаж – 45, у т.ч. науково-педагогічний – 30 років.
  • Науковий напрямок: Вимірювальні перетворювачі та інформаційно-вимірювальні системи.
  • Портфоліо: Маю понад 400 наукових, у т.ч. за кордоном, 12 монографій та 22 науково-методичних праці, понад 70 патентів на корисну модель та свідоцтв про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми.
  • Наукових публікацій: 11
  • Розроблені НМКД
  • Хобі:
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: JID, email - bilunskuy@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet