Вінницький національний аграрний університет    Дем`янчук Юрій Вікторович

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: .

  МАЮ ДВІ ВИЩІ ОСВІТИ
  ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

  Народився 30 квітня 1986 року у м. Біла Церква Київської області.

  Національний університет державної податкової служби України (2003–2007 р. р.), спеціальність „Правоохоронна діяльність”, кваліфікація: юрист, спеціалізація: кримінально-процесуальна діяльність.

  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2009–2011 р. р.), спеціальність „Правознавство”, кваліфікація: магістр права, спеціалізація: суд, прокуратура, адвокатура та нотаріат.

  Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою „Адміністративно-правові засади функціонування залізничного транспорту в Україні” у Спеціалізованій Ученій раді Національного університету державної податкової служби України.

  Доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: „Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України” у Спеціалізованій Ученій раді Університету державної фіскальної служби України.

  Учене звання доцента присвоєно у 2018 році по кафедрі цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.
  .
 • Науковий напрямок: .

  Назва напряму: „Правове забезпечення модернізації правозахисної діяльності в Україні”

  Напрями:
  cуспільні науки; теоретичні та практичні аспекти правового регулювання науково-технічного прогресу й інноваційних процесів в Україні; правове регулювання інноваційних процесів у сфері правозахисної діяльності; вирішення правових спорів у судовому порядку; вирішення правових спорів в дміністративному порядку; альтернативні способи вирішення правових спорів; публічні суб’єкти правозахисної діяльності; громадські об`єднання правозахисного спрямування; адвокатура як особливий суб’єкт правозахисної діяльності; Інститут нотаріату як суб’єкт правозахисної діяльності.

  Опубліковано понад 100 наукових праць.
  .
 • Наукових публікацій: 14
 • Розроблені НМКД
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: JID, email - demyanchuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet