Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності    Головня Олена Михайлівна

КОНТАКТИ

В.о. завідувача кафедрою
Ціхановська Вікторія Михайлівна,професор, кандидат економічних наук

вул. Пирогова, корпус №5, 525,525а,525б кабінети.
За кафедрою закріплені аудиторії 558,553.

Телефон:

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму.
  В 2018 році захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.
  Тема дисертації "Державна політика соціального розвитку в контексті забезпечення стабілізації національної економіки"
 • Науковий напрямок: Формування та розвиток соціально орієнтованої економіки України.
  11 монографій, в т.ч. 2 одноосібні, 1 навчальний посібник, більше 50 наукових статей у фахових виданнях, участь у 30 міжнародних конференціях з тезами доповідей.
 • Портфоліо: Лауреат ІІІ Вінницького обласного конкурсу "Молода людина року"
  Підвищення кваліфікації:
  1. В Національному університеті біоресурсів і природокористування. Свідоцтво № СС00493706/005148-18. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 2018 р.
  2. З 23.09.2019 р. по 18.10.2019 р. пройшла стажування у Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя, за спеціальністю 241 Готельна ресторанна справа та 242 Туризм. Посвідчення № 0386 від 23.10.2019 р.
  3. Жовтень-грудень 2020 р. пройшла міжнародне стажування в Університеті суспільних наук (Польща, м. Лодзь). Сертифікат № 2020/12/1671. Тема: «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність».
  4. З 30 квітня по 03 червня 2021 року пройшла підвищення кваліфікації в Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України. Тема: «Готельно-ресторанна справа».
  5. З 24 червня по 20 серпня 2022 року пройшла міжнародне наукове стажування. Тема: «Нобелівські лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу». Сертифікат № 8652 від 20 серпня 2022 року.
 • Наукових публікацій: 46
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Психологія
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 364718931 JID, email - elen@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet