Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності    Хаєцька Ольга Петрівна

КОНТАКТИ

В.о. завідувача кафедрою
Ціхановська Вікторія Михайлівна,професор, кандидат економічних наук

вул. Пирогова, корпус №5, 525,525а,525б кабінети.
За кафедрою закріплені аудиторії 558,553.

Телефон:

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: м.Вінниця Закінчила ВДСГІ у 1999 році, магістратуру ВДАУ у 2000 році; у 2001 році отримала 2 вищу освіту "Облік і аудит". У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та отримала звання кандидат економічних наук.Тема кандидатської дисертації: Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності функціонування цукробурякового виробництва.
  у 2018 році присвоєно вчене звання доцента.
 • Науковий напрямок: Маю більше 100 публікації, з них 53 наукових та 90 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях, 7 публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus та Web of Science. 12 статей у зарубіжних виданнях, які включені до наукометричної бази Index Copernicus, співавтор 3 монографій. Є співавтором 5 монографій. Приймаю участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.
  У 2014 році підвищила кваліфікацію у Вінницькому соціально-економічному інституті Відкритого міжнародного університету розвитку людини `Україна`, (кафедра економіки, менеджменту та інформаційних технологій)
  Вересень 2017 року - участь у проекті «Стажування для освітян + школа з англійської мови» у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія
  Червень 2018 року участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна, Болгарія, ЄС: економічні та соціальні тенденції розвитку», Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас (Болгарія).
  З 28.09.2020 по 09.10.2020 року підвищувала кваліфікацію у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
  У грудні 2020 року проходила підвищення кваліфікації у Вінницькій торгово-промисловій палаті. Заключено договір про співпрацю.
  З 15.05 по 15.08.2022 року пройшла стажування «Сучасні підходи до інноваційного менеджменту та його обліково-фінансове забезпечення» (Туреччина)
  З 22.08.2022 по 15.09.2022 року була учасником міжнародної літньої школи «Improving digital competences in the education: challenges in times of crisis» у рамках проєкту Еразмус+ (Project-ID: 57650509) в університеті прикладних наук Вайнштейн-Тріздорф, Німеччина
  У червні 2023 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з економіки та міжнародної економіки
 • Портфоліо: -
 • Наукових публікацій: 87
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: художня література, творчість
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: haetska2407@gmail.com JID, email - haetska@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet