Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи    Амонс Сергій Едуардович

КОНТАКТИ
Кафлевська Світлана Геннадіївна.к.е.н., доцент
тел. дом.: 46-70-72

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: agrobiz@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: 11966 м. Вінниця. Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут в 1991 році. Спеціальність - Агрономія. Кандидат сільськогосподарських наук з 2003 року. Дисертацію захистив 4 липня 2002 року у спеціалізований вченій раді Д 05.854.01 у Вінницькому державному аграрному університеті. В 2005 році закінчив Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету і отримав диплом про перепідго-товку за спеціальністю „Менеджмент організацій” та отримав кваліфікацію менеджера-економіста .
  В 2017 році проходив стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців в ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум (Сртифікат №17/2017). За результатами стажування опубліковано наукову статтю в фаховому виданні ВНАУ.
 • Науковий напрямок: Маю 84 науково-методичних праць, з них 37 наукового та 47 навчаль-но-методичного характеру. Після захисту дисертації видано 25 друкованих праць, з них 10 наукових та 115 навчально-методичного характеру. У співавторстві видано навчальний посібник Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні Вінниця 2009 р.
  Планування діяльності підприємств, навчальний посібник, 2009 р., Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання, колективна монографія, 2014 р.
 • Портфоліо: Економіка і підприємництво, менеджмент. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації
  Міністерства аграрної політики. Калетнік Г.М., Кафлевська С.Г., Власенко І.В., Амонс С.Е., Київ, 2010 р.
 • Наукових публікацій: 47
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: економіка, наукова фантастика, релігієзнавство, класична та сучасна музика.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: e-mail - sergeyamons@gmail.com JID, email - dorosh@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet