Кафедра Правознавства    Правдюк Андрій Леонідович

КОНТАКТИ
Омельчук Василь Андрійович – завідувач кафедри, професор, доктор юридичних наук.
Освіта вища юридична та економічна.
Доктор юридичних наук за спеціальністю 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» Диплом ДД № 000706 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України від 29.03 2012 р., тема дисертації: «Теоретичні та правові основи реалізації прав і свобод людини у сфері забезпечення державної безпеки України».
Професор кафедри оперативно-розшуковї діяльності. Атестат професора 12ПР №008238 На підставі рішення Атестаційної колегії МОНмолодьспорту від 30.11. 2012 року.
Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, монографій, навчальних посібників за профілем спеціалізації. Під науковим керівництвом Омельчука В.А. захищено ряд кандидатських дисертацій.
Омельчук В.А. забезпечує викладання навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Юридичні механізми захисту прав і свобод людини», «Соціальна відповідальність», «Канонічне право», «Юридична деонтологія».
Телефон робочий внутрішній - 111, каб. 524.
Кафедра знаходиться у 5-му корпусі ВНАУ каб. 532. Телефон робочий внутрішній – 127.
За кефедрою закріплені наступні аудиторії: 530, 531, 544, 556.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: pravo@vsau.org
Фото
  • Біографічні дані: Народився 26 грудня 1981 Вінницька область , Немирівський район , смт Брацлав .У 2004 закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ м.Львів за спеціальністю правознавство.У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему Організаційно - правові засади реєстрації та ідентифікації сільськогосподарських тварин. Кандидат юридичних наук по спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес;фінансове право;інформаційне право
  • Науковий напрямок: Механізм забезпечення прав і свобод людини в Україні.
  • Портфоліо: Нагород не маю
  • Наукових публікацій: 62
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: Футбол
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: a.pravd4449@gmail.com JID, email - prav_an@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet