Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління    Колесник Тетяна Василівна

КОНТАКТИ
Завідуючий кафедрою:
доктор економічних наук, професор
Козловський Сергій Володимирович
e-mail:svk@svitonline.com
21100, м.Вінниця, вул. Привокзальна, 42 (корпус №4, 4 поверх)
аудиторний фонд: 445, 446, 447, 448, 450

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: admen@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: - 08.03.83;
  - освіта вища, ВТЕІ КНТЕУ, 2005р.;
  - кандидат економічних наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи факультету менеджменту та права, в.о. завідувача кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії.
 • Науковий напрямок: - Економіка, публічне управління та адміністрування, розвиток агробізнесу та його вплив на забезпечення продовольчої безпеки в країні та в територіальних громадах
 • Портфоліо: У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У березні 2013 році отримала вчене звання доцента. Пройшла стажування у ВНАУ ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України Сертифікат № 39/ 2018, тема: «Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації», 2018 р.
  2. Національний університет біоресурсів і природокористування України.
  Тема: «Методичне обґрунтування організації практичних (семінарських) занять з дисципліни «Менеджмент» на основі використання кейс методів)». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/014678-21.
  3. СТОВ «Нива» с. Сумівка , Гайсинського району Вінницької області з 03.10 2022 - 21.10. 2022. Тема стажування «Аналіз та шляхи забезпечення практичних знань та навичок у контексті сучасних трансформацій ринкової економіки» ( Наказ ВНАУ від 30.09.2022 №46с).
  Отримала сертифікат про успішне закінчення курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», який наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
  Наказом МОН України від 12.12.2022р. №1111. призначена Експертом з експертизи наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок. Секція 17 Економіка
  4. Отримала сертифікат про міжнародне стажування від Балтійської міжнародної академії «Шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців із публічного управління та адміністрування в закладах вищої освіти України та країн Європейського Союзу» (м.Рига, Латвійська Республіка) 180 годин, 6 кредитів ECTS № PubSI-021005-BSA від 12.11.2023 року. ( Протокол Вченої ради №8 від 26.02.2024 р).
  5. Є дійсним членом наукової організації « Центр українсько – європейського наукового співробітництва» основною метою якої є вивчення досвіду діяльності ЗВО та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти і науки держав ЄС, а також створенням спільного сприятливого наукового середовища України та країн ЄС. Свідоцтво №с1231453, 2023.
  Є членом Вченої ради університету, Вченої ради факультету менеджменту та права
 • Наукових публікацій: 67
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Найбільше люблю читати книги, подорожувати, відвідуватм історичні місця та займатись спортом
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 27-23-46 JID, email - ktv@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet