Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур    Шкатула Юрій Миколайович

КОНТАКТИ
1. Шерепітко Валентин Васильович – завідувач кафедри, професор, заслужений діяч науки і техніки України,читає дисципліни: "Селекція та насінництво с.-г. культур", "Спеціальна генетика", "Сучасна агроекологія", роб. тел. (0432) 57-43-91.
2. Прокопчук, Валентина Мар’янівна – доцент, к. б. н., читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво", "Фітодизайн", "Біотехнологія".
3. Мазур Олександр Васильович –доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу: “Селекція та насінництво с.-г. культур”, "Насіннєзнавство", "Сучасні технології в насінництві", "Реалізація та зберігання сортового насіння".
4. Шкатула Юрій Миколайович - доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу:"Агроекология".
5. Шерепітко Ніла Аполлінарівна – старший науковий співробітник, проводить генетико-селекційні дослідження з колекційним та експериментальним генофондом сої.
6. Запарнюк Олексій Федорович – асистент, науковий співробітник, забезпечує
виконання навчального навантаження з курсу "Селекція та насінництво с.-г. культур" та проводить селекційно - насінницьку роботу з рослинами нуту і сої.
7. Всемірнова Вероніка Михайлівна - асистент, читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво".
8. Мазур Олена Василівна - завідувач лабораторією.
9. Ляхович Валентина Василівна – старший лаборант.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: sel@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Народився 6 травня 1968 року в с.Городківка Крижопільського району. Закінчив Вінницький сільськогосподарський інститут. Працював на посадах агронома лабораторії та молодшого наукового співробітника Інституту кормів УААН.Закінчив аспірантуру в Інституті Землеробства УААН, кандидат с.г. наук зі спеціальності "Загальне землеробство", доцент кафедри екології та ОНС, доцент кафедри селекції та насінництва сільськогосподарських культур
 • Науковий напрямок: БОБОВІ РОСЛИНИ В СИСТЕМІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АГРОЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  42 наукових статей;
 • Портфоліо: 52 методичні розробки
 • Наукових публікацій: 20
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: волейбол, гра на кларнеті
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: s JID, email - shkatula@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet