Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур    Мазур Олександр Васильович

КОНТАКТИ
1. Шерепітко Валентин Васильович – завідувач кафедри, професор, заслужений діяч науки і техніки України,читає дисципліни: "Селекція та насінництво с.-г. культур", "Спеціальна генетика", "Сучасна агроекологія", роб. тел. (0432) 57-43-91.
2. Прокопчук, Валентина Мар’янівна – доцент, к. б. н., читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво", "Фітодизайн", "Біотехнологія".
3. Мазур Олександр Васильович –доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу: “Селекція та насінництво с.-г. культур”, "Насіннєзнавство", "Сучасні технології в насінництві", "Реалізація та зберігання сортового насіння".
4. Шкатула Юрій Миколайович - доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу:"Агроекология".
5. Шерепітко Ніла Аполлінарівна – старший науковий співробітник, проводить генетико-селекційні дослідження з колекційним та експериментальним генофондом сої.
6. Запарнюк Олексій Федорович – асистент, науковий співробітник, забезпечує
виконання навчального навантаження з курсу "Селекція та насінництво с.-г. культур" та проводить селекційно - насінницьку роботу з рослинами нуту і сої.
7. Всемірнова Вероніка Михайлівна - асистент, читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво".
8. Мазур Олена Василівна - завідувач лабораторією.
9. Ляхович Валентина Василівна – старший лаборант.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: sel@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: 1995-2000: Агрономічний факультет ВДСІ, спеціальність – Агрономія;
  2001-2003: Аспірантура ВДСІ, спеціальність 06.01.05 – селекція і насінництво
  Кар’єра
  Викладацька діяльність − з 2004 року.
  З 2004 р. до 2005 р. викладав лабораторні і практичні заняття на Обліково-фінансовому факультеті з дисципліни: «Технологія виробництва продукції рослинництва».
  У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту» за спеціальністю 06.01.05 – «селекція рослин».
  З 2005 р.- 2010 р. – викладав лекції та проводив практичні заняття з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», «Селекція і насінництво кормових культур», «Селекція і насінництво цукрових буряків», «Спеціальна генетика» для студентів як денної так і заочної форми навчання.
  У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
  З 2007 року заступник завідувача кафедри Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
  З 2010 до теперішнього часу викладаю лекції та практичні заняття на агрономічному факультеті з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Бакалавр»; «Селекція та насінництво зернових і зернобобових культур», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Насінництво з основами селекції кормових трав», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Зберігання та контроль якості насіння», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Магістр», а з 2017 року дисципліни «Інноваційні технології в селекції та насінництві», «Наукові основи створення сортів і гібридів».
  З 2010 – 2018 рік виконував обов’язки заступника декана з наукової роботи агрономічного факультету.
  З 23.04.12-26.04.12 року проходив підвищення кваліфікації у Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний догляд за врожаями та технології захисту рослин. Техніка для захисту рослин». Німецький аграрний центр в Україні, 23-26 квітня 2012 р. Certificate of participation «Precision Farming and Application Technology»
  З 2014-2019 рік виконував обов’язки заступника завідувача кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
  З 26.10.15-30.10.15 року проходив підвищення кваліфікації у Селекційно-генетичному інституті «Національному науковому центрі насіннєзнавства та сортовивчення» м. Одеса, (отримав Посвідчення 3-15).
  З 2015 року технічний секретар, а з 2016 року по теперішній час відповідальний секретар фахового Збірника наукових праць «Сільське господарство та лісівництво», з 2020 категорії «Б» за сільськогосподарськими науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206.
  18.05.18 року прийняв участь у науковому семінарі: «Наукові журнали: створення, просування, оцінка», отримав Сертифікат учасника.
  З 01.10.20 року завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
  Підвищення кваліфікації:
  Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму. 60 год / 2 кр. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/012424-20. 09.10.2020
  Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум». 90 год/3 кр. Сертифікат №3-3/2020. 01.12.21
  ДУ Інститут зернових культур НААН України «Селекція і насінництво кукурудзи і сорго» 60 год/2 кр. Cвідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00496662/000131-21


 • Науковий напрямок:
  Перелік публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus/Web of Science)
  1.Liudmyla Biliavska, Yurii Biliavskiy, Olexandr Mazur, Olena Mazur Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 27 (No 2). 2021, 312–322.
  Scopus, SNIP – 0.660; Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  https://www.agrojournal.org/27/02-10.pdf,
  2. Branitskyi Y., Natalia T., Kupchuk I., Mazur O., Alieksieiev O., Okhota Y., Mazur O. Improvement of technological methods of switchgrass (Panicum virgatum L.) growing in the Vinnytsia region. Acta fytotechn zootechn. 2022. Vol. 25 (4). P. 311–318. Snip 2022 - 0.257 DOI.org/10.15414/afz.2022.25.04.311-318. (Scopus)
  https://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/article/view/75/53
  3. Mostovenko V., Mazur O., Didur I., Kupchuk I., Voloshyna O., Mazur O. Garden pea yield and its quality indicators depending on the technological methods of growing in conditions of Vinnytsia region. Acta fytotechn zootechn. 2022. Vol. 25 (3). P. 226–241. Snip 2022 - 0.257 (Scopus)
  DOI.org/10.15414/afz.2022.25.03.226-241. https://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/article/view/68/55
  4. Mazur O., Kupchuk I., Voloshyna O., Matviiets V., Matviiets N., Mazur O. Genetic determination of elements of the soybean yield structure and combining ability of hybridization components. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2023. Vol. 26 (2). P. 163–178. DOI: 10.15414/afz.2023.26.02.163-178. (Scopus)
  https://afz.fapz.uniag.sk/journal/article/view/98/84.
  5. Myronova H., Tymoshchuk T., Voloshyna O., Mazur O., Mazur O. Formation of seed potato yield depending on the elements of cultivation technology. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26 (2). P. 19-30. DOI: 10.48077/scihor.26(2).2023.19-30 (Scopus).
  https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-2-2023/formuvannya-urozhaynosti-nasinnyevoyi-kartopli-zalezhno-vid-elementiv-tekhnologiyi-viroshchuvannya.
  6. Yatsenko V., Poltoretskiy S., Yatsenko N., Poltoretska N., Mazur O. Agrobiological assessment of green bean varieties by adaptability, productivity, and nitrogen fixation. Scientific Horizons. 2023. Vol. 26. Issue 7. P. 79-94. DOI: 10.48077/ scihor7.2023.79. (Scopus).
  https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-26-7-2023/agrobiologichna-otsinka-sortiv-kvasoli-sparzhevoyi-za-adaptivnistyu-produktivnistyu-ta-azotfiksatsiyeyu

  Перелік монографій та/або розділів монографій, що опубліковані українськими видавництвами
  1. Мазур О. В. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного. Монографія, ВНАУ, 2019. 345 с. (18 д. а.)
  2. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2020. 212 с. (12 д. а.)
  3. Мазур В. А., Дідур І.М., Мазур О. В., Мазур О. В. Особливості прояву господарсько-біологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах Лісостепу Правобережного: Монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2021. 256 с. (14,9 д. а.)
  4. Мазур В.А., Дідур І.М., Мостовенко В.В., Мазур О.В. Науково-теоретичне обґрунтування технологічних прийомів вирощування гороху овочевого в умовах Лісостепу правобережного: монографія, Вінниця: ТОВ "Друк", 2022. 224 с. (14,0 д.а.)
  5. Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Формування та функціонування симбіотичної системи соя – Bradyrhizobium Japonicum за умов бактеріальної і вірусної інфекцій в умовах Лісостепу правобережного: монографія, Вінниця: ВНАУ. Видавництво ТОВ "Друк", 2023. 256 с. (14,9 д.а.)

  Перелік публікацій у журналах, що входять до переліку фахових видань України, статей у закордонних журналах:
  1.Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Паламарчук В.Д. Мікробіологічні основи агротехнологій. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 32-4 http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/2958.pdf
  2.Мазур О.В., Роїк М.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/2970.pdf
  3.Мазур О.В., Пороховник І.І. Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 118-124. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3080.pdf
  4.Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Роїк М.В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3904.pdf
  5.Мазур О.В. Гетерозис, ступінь домінування ознак зернової продуктивності сортів сої. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №5. С. 91–98. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/3429.pdf
  6.Мазур О.В., Паламарчук В.Д., Мазур О.В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124. http://forestry.vsau.edu.ua/files /pdfa/3663.pdf
  7.Мазур О.В., Пороховник І.І. Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної на ранньостиглість та урожайність. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 51–59. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa/4055.pdf
  8.Мазур О.В., Роїк М.В. Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності та продуктивності. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 60–66. http://forestry.vsau.edu.ua/ files/pdfa/3622.pdf
  9.Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №7 (Том 2). С. 33–39. http://forestry.vsau.edu.ua/files/pdfa /4081.pdf
  10.Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С. 102-111. http://forestry. vsau.edu.ua/files/pdfa/4388.pdf
  11.Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-105. http://forestry.vsau.org/storage/articles/ January2020/6NQEFCDvfI93RW0ro4PR.pdf
  12.Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н. А. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом грунту. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 36-43. http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/RHYYNRtliJ3BAzAuOzp5.pdf
  13.Мазур О.В., Мамалига В.С. Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика с.-г. культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія». Вісник Львівського національного аграрного університету. 2018. №22 (1). С. 8–12. http://visnuk.kl.com.ua/joom/images/docs/%D0%B0%D0%B3%D1% 80%D0% BE%202018%20%E2%84%9622(1)%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83.pdf
  14.Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 5-14.http://forestry. vsau.org/storage/articles/January2020/LPAnWwdLHdkAPoA8HYHt.pdf
  15.Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 16-25.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2020/Zgv0GzVjiudXK5zEkDto.pdf
  16.Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С. 28-43.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019/yD0KSyMdrAJ7GuStSefr.pdf
  17.Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С. 69-86.http://forestry.vsau.org /storage/articles/February2020/X3hSm3Y4mJC4E6pzzszd.pdf
  18.Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С. 116-130. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019 /SU9rKvgfOCEfoCsVNuBc.pdf
  19.Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю., Алєксєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 68-83.http://forestry. vsau.org/storage/articles/November2019/ buR0WOd5u6E VyPBxGiOp.pdf
  20.Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 119-142. http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2019 /PlJrZ4jeXbMomluc VsPI.pdf
  21.Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 154-171. http://forestry.vsau.org/storage/articles /November2019/eVNT3czESS7ov5kg7F5W.pdf
  22.Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Сільське господарство та лісівництво. 2019.№14. С. 23-42. http://forestry.vsau.org/storage/articles/ January2020/OhV wzhtQ2a9DBj5fmJqP.pdf
  23.Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.http://forestry. vsau.org/storage/articles/April2020/oGI2CbZW8CfIZPM0ANMH.pdf
  24.Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12.http://forestry.vsau.org /storage/articles/March2021/hkvVb1ExmAnJtlAtl1sM.pdf
  25.Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С. 5-16. http://forestry.vsau.org/storage/articles /March2021/G6mJ9BT8axdI69IF5nh6.pdf
  26.Мазур О.В., Мазур О.В., Тимощук Т.М. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С. 221-228. http://forestry.vsau.org/storage/articles/ February2021/5aTlofUo4bY8SFuLpTIQ.pdf
  27.Мазур О.В. Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №19. С. 243-250.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/March2021/nthKlk8tbfJQl2RJ0lir.pdf
  28.Мазур О.В., Волошанюк Р.М. Удосконалення елементів технології вирощування проса прутоподібного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2021. №20. С. 77-84. http://forestry
  .vsau.org/storage/articles/April2021/KtAnyITTxWHGLy0NZnR2.pdf
  29.Мазур О.В., Полторецький С.П. Оцінка сортозразків сої за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (20). С. 170–178. http://forestry.vsau.org/ storage/articles/April2021/WJSKGa5cMT4a8ELsfPUf.pdf
  30.Мазур О.В., Миронова Г.В., Сташевський Р.В. Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (20). С. 245–254.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/August2023/L8LRK7zcrpJ9DJFqnvM3.pdf
  31.Мазур О.В., Мазур О.В., Льотка Г.В. Миронова Г.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування картоплі за органо-мінеральної системи удобрення в умовах зміни клімату. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2021. (21). С. 120–128.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/August2023/rrkFxYhyuKbRgXnAoUMC.pdf
  32.Мазур О.В., Мазур О.В., Миронова Г.В. Вивчення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі. Сільське господарство та лісівництво. 2021. №3 (22). С. 237-250.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2021-3-19
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/August2023/8DTtVORqbCbDrvaqP3g6.pdf
  33.Білявська Л.Г., Білявський В.Г., Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортів сої за вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Сільське господарство та лісівництво. 2021. №3 (22). С. 96-107.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2021-3-8
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/August2022/1WFzUqCyd5mKc6DaoqED.pdf
  34.Мазур О.В., Поліщук М.І., Тинько В.В. Оцінка густоти рослин ячменю ярого залежно від технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 4 (23). С. 234-243.
  DOI:10.37128/2707-5826-2021-4-20
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2022/e3uM0WFcZMc02y17Zhlh.pdf
  35.Паламарчук В.Д., Мазур О.В., Шевченко Н.В., Мазур О.В. Елементи структури врожаю гібридів кукурудзи залежно від внесення біологічних препаратів в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2021. № 4 (23). С. 244-252.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2021-4-21
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/January2022/zc3w9uiE6uMkl0BRmHlv.pdf
  36.Мазур О.В., Сташевський Р.В. Відмінності сортозразків квасолі звичайної за цінними господарськими ознаками. Сільське господарство та лісівництво. 2022. №1 (24). С. 46-60.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2022-1-4
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/May2022/RpaUtgARNQWihZfrFJPZ.pdf
  37.Мазур О.В., Мазур О.В. Генетична детермінація зернової продуктивності сої та комбінаційна здатність компонентів гібридизації. Cільське господарство та лісівництво. 2022. №3 (26). С. 27-51.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2022-3-3
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/October2022/8DF4MYPwLR5fbqeJTIAT.pdf
  38.Мазур О.В. Адаптивна цінність сортів сої за різних умов вирощування. Cільське господарство та лісівництво. 2022. №4 (27). С. 74-92.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2022-4-7
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/November2022/hiH9cvzq0wPNyfRzVn2i.pdf
  39.М’ялковський Р.О., Мазур О.В., Сташевський Р.В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за мінливістю цінних господарських ознак Cільське господарство та лісівництво. 2023. №1 (28). С. 97-112. DOI: 10.37128/2707-5826-2023-1-7
  http://forestry.vsau.org/en/particles/comparative-assessment-of-variety-samples-of-common-beans-according-to-the-variability-of-valuable-economic-characters
  40.Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивна цінність сортів сої за вирощування у різному екоградієнті. Cільське господарство та лісівництво. 2023. № 2 (29). С. 172-180.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2023-2-15.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/June2023/bWIwfNX1ck49t1b9MQ5J.pdf
  41.Honcharuk I., Tkachuk O., Mazur O., Kravets R., Mazur O., Alieksieiev O., Zabarna T., Bronnikova L. Manifestation of ecological-adaptive properties of soybean varieties depending on soil-climatic conditions. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 2023. Vol. 13 (2). Р. 51-60.
  DOI: https://doi.org/10.31407/ijees13.207
  https://ijees.net/images/pdf/InnaHoncharuk
  42.Razanov S., Koruniak O., Dydiv A., Holubieva T., Symochko L., Balkovskyi V., Alekseev O., Vradii O., Ohorodnichuk H., Polishchuk M., Kolisnyk O., Mazur O., Mazur O. Radioprotective and sorption properties of beespine. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 2023. Vol. 13 (2). Р. 71-76. Q4 Impact Factor 0,05
  DOI: https://doi.org/10.31407/ijees13.207
  https://ijees.net/images/pdf/SRazanov
  43.Myronova Н., Honcharuk І., Mazur О., Tkachuk О. , Vradii О., Mazur О., Shkatula Y., Peleh L., Okrushko S. Оptimization of measures to increase disease resistance of potato varieties as a factor of reducing environmental pollution. International Journal of Ecosystems and Ecology Science. 2023. Vol. 13 (2). Р. 163-170.
  DOI: https://doi.org/10.31407/ijees13.2
  https://ijees.net/images/pdf/HMyronovaIHoncharukOMazurOTkachukOVradiiOMazurYShkatulaLPelehSOkrushkoOPTIMIZATIONOFMEASURESTOINCREASEDISEASERESISTANCEOFPOTATOVARIETIESASAFACTOROFREDUCINGENVIRONMENTALPOLLUTIONpage163-170;-1ffda1279c.pdf
  44. Mazur O.V., Mazur O.V., Dmytrenko O.V. Plasticity and stability of the elements of the yield structure of common bean varieties. Cільське господарство та лісівництво. 2023. № 3 (30). С. 92-109.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2023-3-7.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/December2023/iVlKZgZswLPFjZaMAZgT.pdf
  45. Mazur O.V., Poltoretskyi S.P., Mazur O.V. Breeding and genetic features of soybean varieties based on the manifestation of traits in F1 hybrids in topcrosses. Cільське господарство та лісівництво. 2023. № 4 (31). С. 116-138.
  DOI: 10.37128/2707-5826-2023-4-8.
  http://forestry.vsau.org/storage/articles/December2023/op1mT22P3YQS9I73Mz4V.pdf

 • Портфоліо: Понад 80 методичних розробок

  Відповідальний секретар фахового журналу категорії Б «Сільське господарство та лісівництво»

  Досвід проведення експертизи
  Експерт МОН Секція 22. Аграрні науки та ветеринарія, 2022-2023 рр.

  Державні нагороди/відзнаки/стипендії/премії
  Грамота Верховної ради України (№830 к 12.12.2017)

 • Наукових публікацій: 98
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Сфера наукових інтересів
  Напрями наукових досліджень. Селекція зернобобових культур. Удосконалення технологічних прийомів вирощування енергетичних культур. Оптимізація технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 61-43-00 JID, email - selection@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet