Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур    Мазур Олена Василівна

КОНТАКТИ
1. Шерепітко Валентин Васильович – завідувач кафедри, професор, заслужений діяч науки і техніки України,читає дисципліни: "Селекція та насінництво с.-г. культур", "Спеціальна генетика", "Сучасна агроекологія", роб. тел. (0432) 57-43-91.
2. Прокопчук, Валентина Мар’янівна – доцент, к. б. н., читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво", "Фітодизайн", "Біотехнологія".
3. Мазур Олександр Васильович –доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу: “Селекція та насінництво с.-г. культур”, "Насіннєзнавство", "Сучасні технології в насінництві", "Реалізація та зберігання сортового насіння".
4. Шкатула Юрій Миколайович - доцент, к. с.-г. н., читає навчальні дисципліни з курсу:"Агроекология".
5. Шерепітко Ніла Аполлінарівна – старший науковий співробітник, проводить генетико-селекційні дослідження з колекційним та експериментальним генофондом сої.
6. Запарнюк Олексій Федорович – асистент, науковий співробітник, забезпечує
виконання навчального навантаження з курсу "Селекція та насінництво с.-г. культур" та проводить селекційно - насінницьку роботу з рослинами нуту і сої.
7. Всемірнова Вероніка Михайлівна - асистент, читає навчальні дисципліни з курсу: "Декоративне садівництво","Садово-паркове будівництво".
8. Мазур Олена Василівна - завідувач лабораторією.
9. Ляхович Валентина Василівна – старший лаборант.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: sel@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Місце і дата народження
  09.03.1982, Хмільницький р-н.,
  Вінницька обл.

  Освіта
  01.09.1999 – 30.06.2004 рр. – Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність «Облік, аудит, контроль та ревізія», диплом спеціаліста.
  01.09.2013 – 16.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом бакалавра;
  01.11.2016 – 22.09.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом спеціаліста.
  27.12.2013 – 27.12.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, аспірант заочної державної форми навчання зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, агрономічного факультету.
  05.07.2018 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оцінювання генотипів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) за господарсько-біологічними ознаками в умовах Лісостепу Правобережного» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.
  Кар’єра
  • 01.11.2000 – 14.03.2003 рр. – бухгалтер для ведення обліку і звітності та нарахування заробітної плати працівникам спец. факультету практичної психології Інституту післядипломної освіти працівників;
  • 15.03.2003 – 31.01.2005 рр. – завідувач Будинку культури с. Сьомаки;
  • 01.02.2005 – 29.12.2006 рр. – інженер 1 категорії відділу генетики і адаптивної селекції і зернобобових культур Інституту агроекології УААН;
  • 15.01.2007 – 01.08.2014 рр. - завідувач лабораторії кафедри селекції та насінництва с.-г. культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
  • -02.08.2014 - по теперішній час – завідувач лабораторії кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
  • 01.02.2016 – 30.06.2016 рр. – асистент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом;
  • 01.09.2016 – 21.09.2020 – викладала дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань 07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр» студентів 1-го курсу денної форми навчання;
  - «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання.
  • 22.09.2020 – по теперішній час викладаю дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі ботаніки, генетики та захисту рослин, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань 07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр» студентів 1-го курсу денної форми навчання;
  - «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання.
 • Науковий напрямок: Науково-дослідницька робота
  Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях
  - Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави” (ВНАУ, 17 – 18 жовтня 2014 р.).
  - Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів "Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 19.03.2015 р.)
  - "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", (ВНАУ, 17-18 листопада, 2015 р.).
  - Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2016 р.)
  - "Інновації в сучасній агрономії", (ВНАУ, 26-27 травня 2016 р.).
  - "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави", (ВНАУ, 7-9 вересня 2016 р).
  - «Екологічні проблеми сільського виробництва». (ВНАУ, 7 грудня 2016 р.).
  - Міжнародна науково-практична конференція (м. Братислава, Словаччина, 15–18 березня 2016 року);
  - Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 24.03.2016 р.)
  - Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2017 р.)
  - Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 105-річчю з Дня народження М. О. Зеленського (м. Київ, НУБіП 22-24 травня, 2017);
  - Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (ВНАУ, 16-18 травня 2017 р.);
  - Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії», Вінницький національний аграрний університет (30–31 травня 2019 року,м. Вінниця, Україна).
  - Міжнар. наук.-практ. конф. "Використання інноваційних технологій в агрономії", Вінницький національний аграрний університет (3-4 черв. 2020 р. м. Вінниця, Україна).
  Основні публікації
  Матеріали конференції
  1. .Мазур О. В., Поліщук І. С. Селекція на зернову продуктивність та адаптивність квасолі звичайної. Матер. ІV Міжн. наук. – техн. конференції 17–18 жовтня 2014. Вінниця. 2014. С. 45–47.
  2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за урожайністю та тривалістю вегетаційного періоду. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. науково-практ. конф., 17–18 листопада 2015 р.: у 3 т. Вінниця. 2015. С. 311–313.
  3. Мазур О. В. Селекція квасолі звичайної на адаптивність і продуктивність. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2016. С. 154–155.
  4. Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між елементами структури врожаю сортозразків квасолі звичайної. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15–18 березня 2016 року м. Братислава, Словаччина. 2016. С. 84–85.
  5. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю і урожайністю. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва» 7 грудня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 25–27.
  6. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду і зерновою продуктивністю. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26–27 травня 2016 року. Вінниця. 2016. С. 133–135.
  7. Мазур О. В. Відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю та зерновою продуктивністю. Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105 – річчю з дня народження Зеленського М. О. К.: НУБІП України. 2017. с. 105–106.
  8. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і адаптивністю. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2017. С. 104–105.

  Монографії
  1.Мазур О. В., Мазур О.В., Мазур В.А., Шерепітко В.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Монографія. ВНАУ, 2013. 206 с.

  Підручники, посібники
  1. Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О.Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другий (магістерський) рівень. Навч. посіб. Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020. 240 с.
  2. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с.

  Статті у фахових виданнях
  1. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 63–72.
  2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138.
  3. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152.
  4. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-ціннними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124.
  5. Мазур О. В. Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 169–172.
  6. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159.
  7. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111.
  8. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-106.
  9. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86.
  10. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130.
  11. Мазур О.В. Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.98-115.
  12.Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171.
  13.Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної . Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
  14. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №14. С. 23-42.
  15.Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O. Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties phaseolus vulgaris l. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94. С.17-26.
  16. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.
  16. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Kononenko L. M., Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus vulgaris L. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 95. С.19-30.
  17. Мазур О.В. Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 119-133.
  18. Мазур О.В. Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №18. С. 198-222.
 • Портфоліо: Немає
 • Наукових публікацій: 1
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Селекція і насінництво зернобобових культур
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: - JID, email - mazurolena@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet