Кафедра Української та іноземних мов


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    Кравець Руслан Андрійович

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук,
доцент Кравець Руслан Андрійович
тел.: 53-08-38
Аудиторії, закріплені за кафедрою:
510; 511; 513; 514; 516; 517; 518; 519; 545
Викладацькі кабінети: 519а - кафедра; 512 - завідувач кафедри.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Посада: завідувач кафедри, доцент.
 • Біографічні дані: У 2008 р. завершив навчання у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського в інституті іноземних мов й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобув кваліфікацію вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.
  У 2008 р. працював викладачем англійської та німецької мови у навчальному закладі „Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей №7‟ м.Вінниці.
  У листопаді 2008 року вступив до аспірантури (очна форма навчання) ВДПУ ім. М. Коцюбинського зі спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти‟.
  У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови формування творчого мислення майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Успішно закінчив аспірантуру ВДПУ ім. М. Коцюбинського.
  У 2018 р. захистив дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі» зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук.
  З 2011 року працюю на посаді старшого викладача на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету.
 • Науковий напрямок: Упродовж роботи на кафедрі української та іноземних мов факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету написав три монографії: «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови» (2012), «Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України» (2013), «Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі» (2017), два навчальних посібника: «Theory of Law» (2014) та «Англійська мова у контексті полікультурної освіти» (2015), 8 статей у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 6 закордонних публікацій, 39 статей опубліковано у наукових фахових виданнях України, понад 60 праць апробаційного характеру в збірниках матеріалів всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, 6 навчально-методичних праць. За матеріалами наукових досліджень загалом опубліковано 118 наукових та навчально-методичних праць.
  Коло професійних інтересів становлять технології активного навчання (ТАН), інноваційні методики інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності студентів, впровадження комунікативного підходу у навчанні іноземної мови,креативна педагогіка та діалогіка.
 • Портфоліо: Основні публікації: монографії „Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях з іноземної мови“, „Система довузівської підготовки в країнах Західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України‟, „Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі“, навчальні посібники з англійської мови „Theory of Law“ та „English in the Context of Multicultural Education“.
 • Наукових публікацій: 48
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Люблю читати художню літературу, пишу вірші, захоплююсь філателією
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: kravets@vsau.vin.ua JID, email - kravets@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet