Кафедра тракторів і автомобілів    Ярошенко Леонід Вікторович

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри "Трактори, автомобілі і електротехнічні системи" факультету механізації сільського господарства Вінницького национального аграрного університету

Анісімов Віктор Федорович,
освіта – вища, Саратовський політехнічний інститут; спеціальність – автомобільний транспорт, науковий ступінь – доктор технічних наук; вчене звання – професор. В 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Диагностирование автотракторних дизелей методом распознавания образов по малым отклонениям параметров», і одержав диплом доктора технічних наук ДТ № 016212. В тому ж році одержав аттестат професора по кафедрі тракторів і автомобілів Вінницького сільськогосподарського інституту. Працює на посаді завідувача кафедри з 1988 р.
Керує науковою школою, підтримує зв`язок з провідними науковцями з напрямку досліджень нових методів і засобів діагностування двигунів автотракторної техніки. Ним підготовлено 6 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.
За активну наукову діяльність обраний дійсним членом Української академії наук (диплом № Д-868) в березні 2008 р. Має 229 наукових публікацій, серед яких - 4 монографії; 220 – наукових статей; 3 – авторських свідоцтв; 2 – патенти на винаходи

Основні напрямки науково-дослідної діяльності кафедри:

Наукові школи кафедри
На кафедрі «Трактори , автомобілі і електротехнічні системи» на теперішній час функціонує одна наукова школа, що заснована д.т.н., професором, академіком академії аграрних наук Анісімовим Віктором Федоровичем.
Успішну роботу наукова школа забезпечує функціонування при безпосередній участі провідних викладачів кафедри спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Машини та засоби механізації сільського виробництва».
Наукова школа заснована д.т.н., професором В.Ф. Анісімовим
1. Керівник: завідувач кафедри ТА і ТСМ, д.т.н., професор
Анісімов Віктор Федорович.
2. Напрями діяльності:
- Дослідження можливостей роботи автотракторних дизелів на різних видах біопалива.
- Розробка нових методів діагностування автотракторних дизелів.
3. Основні здобутки:
- на базі досліджень, проведених в значеній науковій школі було підготовлена та захищена одна кандидатська дисертація;
- створено та успішно функціонує одна науково-дослідна лабораторія із розробки дослідження характеристики двигунів внутрішнього згорання та діагностування їх надійності та довговічності;
- розроблено та впроваджено у виробництво понад 25 патентів.
4. Склад наукової школи:
- 1 доктор технічних наук;
- 1 кандидат технічних наук;
- 2 аспіранти;
- 2 здобувача;

Основні дисципліни, які читаються кафедрою:
• Автоматизація робіт с. г. машин
• Електрифікація і автоматизація
• Електропривод і обладнання
• Електротехніка і мікропроцесорна техніка
• Загальна електротехніка
• Організація робіт ПТС
• Основи керування с.г. технікою
• Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
• Проектування ТПТС
• Теплотехніка
• Технологія ремонту машин
• Технологія ТО машин
• Трактори і автомобілі
• Автомобілі та ПДР
• Автоматизація виробничих процесів
• Підготовка механізаторів
• Теоретичні основи електротехніки
• Механізація, електрифікація та автоматизація виробничих процесів
• Конструкція тракторів і автомобілів
• Правила дорожнього руху

Матеріально-технічна база

Кафедра має навчальні аудиторії:
3001 Лабораторія двигунів внутрішнього згорання.
3002 Лабораторія електрообладнання тракторів та автомобілів.
3005 Лабораторія конструкції тракторів та автомобілів.
2316 «Теплотехніка»
2320 «Електротехніки і електроніки»
3210 «Електрообладнання та засоби автоматизації с/г виробництва»
2327 Лекційна зала

Персональний склад кафедри

Професорсько-викладацький склад
Станом на 2009 р. штат кафедри зараховано нижче відзначені доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, 3 старших викладача та 3 асистента, які проводять навчання студентів з 20 дисциплін, а також забезпечують керівництво дипломним проектуванням, зі вказаної спеціальності.
• Анісімов Віктор Федорович, д.т.н., професор, зав. кафедри
• Ярошенко Леонід Вікторович, к.т.н., доцент.
• Гуцаленко Олександр Володимирович, к.т.н., доцент.
• Куцевол Микола Олександрович, к.т.н., доцент.
• Куцевол Олег Миколайович, к.т.н., доцент.
• Заболотний Олег Григорович, к.е.н., доцент.
• Музичук Василь Іванович, к.т.н., доцент.
• Романов Олександр Михайлович, ст. викладач.
• Єленіч Микола Павлович, ст. викладач.
• П’ясецький Анатолій Андрійович, ст. викладач.
• Єленич Анатолій Павлович, асистент.
• Рябошапка Вадим Борисович, асистент.
• Комаха Віталій Петрович, асистент.

Навчально-допоміжний склад
• Грицюк Віра Миколаївна, зав. лабораторіями.
• Кір’ян Людмила Анатоліївна, ст. лаборант.
• Балтремус Сергій Едуардович, майстер виробничого навчання.
• Тимчишин Віталій Васильович, майстер виробничого навчання.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: mehavto@vsau.org
Фото
  • Біографічні дані: Народився 1960 р. смт. Іваничі Волинської обл. Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1986 р. к.т.н. Спеціальність "Системи приводів" доцент
  • Науковий напрямок: Дослідження вібраційних ефектів та розробка вібраційних технологічних машин сільськогосподарського та промислового призначення.опублікував понад 120 наукових та навчально-методичних праць у тому числі 4 авт. свідоцтва та 25 патентів на винаходи
  • Портфоліо: Розробив та впровадив вібраційні технологічні машини у Могилів-Подільському машинобудівному (1 шт.) та Вінницькому підшипниковому (4 шт.) заводах а також у Вінницькому заводі продтоварів (1 шт.) та Науково-виробничому об`єднанні "Форт" (4 шт.)
  • Наукових публікацій: 58
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: велоподорожі
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: LV_Yaroshenko@gmail.com JID, email - leonid@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet