Кафедра охорони праці та дорадництва    Веселовська Наталія Ростиславівна

КОНТАКТИ
В.о. завідувача кафедри Шаманська О.І.
Комутатор 43-85-20, 43-72-30, внутрішній телефон кафедри 356.

Корпус № 3, аудиторії № 3507,3509,3510,3511,3512,3514,3516

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: 06.10.1970, м.Чернівці, Вінницький політехнічний інститут (ВНТУ), 1992, автоматика та телемеханіка, інженер-електрик,
  Кандидат технічних наук ( 1999 р. 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Тема «Розробка математичних моделей для обґрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК)». Науковий керівник –д.т.н., професор Кузьмін І.В.
  Доцент кафедри інформатики та автоматизації процесів управління 22.07.2001 Вінницького національного аграрного університету.
  Доктор технічних наук (2011 р. 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти). Тема «Наукові основи розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання». Науковий консультант – д.т.н., професор Струтинський В.Б.
  Професор кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва 22.12. 2014 р. Вінницького національного аграрного університету.
 • Науковий напрямок: Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за результатами моніторингу роботи обладнання, понад 300 наукових публікацій.
 • Портфоліо: Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в. т.ч. 14 патентів України на КМ, 100 статей у фахових виданнях, 2 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної баз даних (Index Copernicus), 6 статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science).
 • Наукових публікацій: 79
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Сад-город:-)
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: wnatalia@ukr.net JID, email - vnr@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet