Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії    Токарчук Діна Миколаївна

КОНТАКТИ
Калетнік Григорій Миколайович, проф.,академік НААН України, д.е.н.
кафедра ауд.2211
тел. 43-72-30 (338)

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: altern@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Народилася у м. Вінниця. Закінчила Вінницький державний аграрний університет у 2008 р., спеціальність - магістр з менеджменту. В 2011 році закінчила аспірантуру Вінницького національного аграрного університету. В 2012 році захистила дисертацію, 2013 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, 2015 року отримала звання доцента кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії. З 2019 року - відповідальний виконавець державної тематики «Розробка новітньої концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств» на 2019-2021 рр. 2021-2022 рр. – провідний науковий співробітник, основний виконавець державної тематики «Розробка концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій».
  2022-2023 рр. - керівник державної тематики "Біоенергетичний рециклінг відходів у системі раціонального використання природних ресурсів та сталого розвитку сільського господарства".
  З 2024 р. - керівник державної тематики «Новітня концепція розвитку АПК України на засадах «зеленої» економіки» на 2024-2025 рр.
 • Науковий напрямок: Соціально-економічні та екологічні аспекти виробництва і використання біопалив, використання відходів на виробництво біогазу та біометану.
  Автор більше 230 публікацій, з них 143 – наукового та 94 – навчально-методичного характеру. Автор більш ніж 50 робіт у фахових виданнях; співавтор 2 підручників, 8 колективних монографій, 7 патентів, 18 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus/WoS
 • Портфоліо: Золота медаль Міністерства аграрної політики та продовольства України за участь у конкурсі «Агро-2011» на кращу продукцію, технологію, наукову розробку в номінації «За досягнення у наукових дослідженнях, спрямованих на розвиток біотехнологій у сільському господарстві».
 • Наукових публікацій: 62
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: рибалка, книги, фотографія
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: tokarchyk_dina@ukr.net JID, email - tokarchuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet