Співробітники що звільнились    Алескерова Юлія Володимирівна

КОНТАКТИ
Зав. кафедрою: Іванов Микола Іванович, к.т.н., професор.
Закріплені аудиторії- 3304, 3212.
Телефон: ((0432) 43 72 30) 349. Аудиторії - 3220, 3306.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження: 11.11.1981 р.

  Місце народження: с. Уланів, Хмільницького району, Вінницької області

  Освіта: Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Облік та аудит» (спеціалізація - кредитне забезпечення). 2003 р.;
  Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Туризм», Магістр «Туризм». 2021р.

  Науковий ступінь: доктор економічних наук

  Вчене звання: професор

  2016 р. - стажування в відділенні ВАТ «Ощадбанк» м Хмільник (Довідка №171 від 13.06.2016 р.);

  2017 р.- стажування у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінлядія (108 год.);

  2018 р. - 3-х місячне міжнародне наукове стажування Університет «Проф. Д-р Асен Златаров» - Бургас, Болгарія. за напрямом «Економіка», та отримала сертифікати про підвищення кваліфікації (145 год.) (Сертифікат № 4094 від 30.06.2018 р).

  2022р.- міжнародне наукове стажування в Технічному університеты Ілдіз (м. Стамбул, Туреччина). Сертифікат №4 від15.08.2022 р.
 • Науковий напрямок: Грошово-кредитна сфера, Страхування.
  Є автором та співавтором 180 наукових публікацій, серед яких:
  5 статей, що входять до наукометричної бази Scopus та Web of Science,
  100 статей у фахових виданнях України,
  30 статей в інших зарубіжних наукових журналах, які включені до наукометричної бази Index Copernicus,
  3 підручники («Фінансовий ринок», «Страховий менеджмент», «Insurance management»),
  1 одноосібна монографія,
  18 колективних монографій (10 з яких - зарубіжні) та ін.
 • Портфоліо: -
 • Наукових публікацій: 176
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Подорожі
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: aleskerovaaleskerova@gmail.com JID, email - alesk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet