Деканат


  ГОЛОВНА  |   СКЛАД  |   ДОКУМЕНТИ  |   ПРО ПІДРОЗДІЛ  |

    Мазур Віктор Анатолійович

КОНТАКТИ
Декан факультету агрономії та лісівництва кандидат с.-г. наук, доцент Дідур Ігор Миколайович.

Адреса: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна,3. Навчальний корпус №2, 5-й поверх.
Телефони: комутатор (0432) 43-85-20;
(0432) 43-72-30;
деканат факультету (внутрішній) 322.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Народився 2 січня 1964 р., с. Станилівка, Погребищенського району, Вінницької області. Вищу освіту здобув у 1984 році, закінчив Вінницький філіал Української сільськогосподарської академії на агрономічному факультеті і отримав кваліфікацію вченого агронома за спеціальністю «Агрономія». У 1989-1992 роках – навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво.
  Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук здобув у 1994 р. за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво. Вчене звання доцента кафедри рослинництва, селекції та насінництва отримав у 2000 р; професора кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур – 2020 р.
  Трудову діяльність розпочав з лютого по травень 1989 року – працював заступником голови правління з кормовиробництва колгоспу «Росія» села Станилівка; з 1992 по 1999 рік – асистент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького сільськогосподарського інституту, старший викладач, доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького сільськогосподарського інституту; у період з 1999 по 2004 рік працював заступником проректора з навчальної та організаційної роботи – начальником навчальної частини; з червня 2004 по лютий 2015 року – декан агрономічного факультету; з лютого 2015 року – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; з 16.06.2015 – по теперішній час професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректор Вінницького національного аграрного університету.
 • Науковий напрямок: Селекція та насінництво. Рослинництво. Автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій, 7 навчальних посібників,1 підручник та понад 90 наукових статей у фахових виданнях, з яких 14 статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus,Web of Science Core Collection. Автор 7 патентів на винаходи та корисні моделі.
 • Портфоліо: Під керівництвом і за участю професора Мазура В.А. виконуються науково-дослідні роботи у напрямі розробки методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин.
  Під науковим керівництвом професора Мазура В.А. підготовлено 5 кандидатів наук (Колісник О.М., Панцирева Г.В.,Шевченко Н.В., Браніцький Ю.Ю., Мацера О.О.).
  Наукова діяльність вченого направлена на агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур та екологізації технологій.
  Плідна багаторічна науково-педагогічна діяльність професора відзначена трудовою відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» другого ступеня, Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2015 р. – нагороджений Грамотою Верховної Ради України.
 • Наукових публікацій: 8
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Подорожі, рибалка, полювання.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: 57-43-22 JID, email - mazur@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet