Кафедра Вищої математики, інформатики та математичних методів в економіці    Дубчак Віктор Миколайович

КОНТАКТИ
Найко Дмитро Антонович – завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук. В 1977 році закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію з математичного аналізу на тему: «Поліпшення збіжності послідовностей деяких лінійних додатних операторів». Науковий напрямок: теорія апроксимації, математичне моделювання, методика викладання математики. У ВНАУ працює з 1991 року, зокрема очолює кафедру з 1992 року.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Доцент. Кандидат технічних наук. 1958 року народження. В 1981 році закінчив механіко-математичний факультет Московського державного університету. Працював у ВНТУ.Загальний трудовий стаж складає 47 років, педагогічний стаж — 36 років. З 1999 року працює у Вінницькому національному аграрному університеті
 • Науковий напрямок: Математичне моделювання задач прикладного та технічного спрямувань. Має понад 80 наукових робіт.
 • Портфоліо: Навчальні та методичні посібники.1.Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики.ВНАУ,2011,162 с.
  2.Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики.Частина 2.ВНАУ,2013,146 с.

  3.Теорія ймовірностей та математична статистика Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету механізації сільського господарства. Напрям підготовки 6.100102 Процеси, машини та обладнання
  агропромислового виробництва.2015 р.
  4.Вища математика: теорія ймовірностей та математична статистика.2016 р.
  5.Конспект лекцій. Вища математика.2014 р.
 • Наукових публікацій: 30
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Спорт, відпочинок на дачі
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: - JID, email - dubchak@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet