Кафедра Вищої математики, інформатики та математичних методів в економіці    Новицька Людмила Іванівна

КОНТАКТИ
Найко Дмитро Антонович – завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук. В 1977 році закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію з математичного аналізу на тему: «Поліпшення збіжності послідовностей деяких лінійних додатних операторів». Науковий напрямок: теорія апроксимації, математичне моделювання, методика викладання математики. У ВНАУ працює з 1991 року, зокрема очолює кафедру з 1992 року.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
  • Біографічні дані: -1970, м. Вінниця, Одеський державний університет за спеціальністю математика, викладач математики та інформатики, канд. пед. наук
  • Науковий напрямок: -теорія та методика навчання математики, 20 публікацій
  • Портфоліо: -
  • Наукових публікацій: 27
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: -
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: 123@CDS.II JID, email - li@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet