Кафедра Вищої математики, інформатики та математичних методів в економіці    Шевчук Олександр Федорович

КОНТАКТИ
Найко Дмитро Антонович – завідувач кафедри, доцент, кандидат фізико-математичних наук. В 1977 році закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту за спеціальністю «математика». Навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР. В 1987 році захистив кандидатську дисертацію з математичного аналізу на тему: «Поліпшення збіжності послідовностей деяких лінійних додатних операторів». Науковий напрямок: теорія апроксимації, математичне моделювання, методика викладання математики. У ВНАУ працює з 1991 року, зокрема очолює кафедру з 1992 року.

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Кандидат фізико-математичних наук, доцент. 1977 року народження. У 1999 році закінчив факультет електромеханіки та енергетики Вінницького державного технічного університету за спеціальністю "Електропривід та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів". Загальний трудовий стаж складає 21 рік, педагогічний – 20 років. Навчався в аспірантурі відділу молекулярної фотоелектроніки інституту фізики НАН України. У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Вплив барвників та фулеренів на діелектричні та фотодіелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів".
  У ВНАУ працює з 1999 року. Читає курс “Вища математика” “Теорія ймовірностей та математична статистика”.
 • Науковий напрямок: Оптичні та нелінійні діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів з домішками барвників та фулеренів.
  Прогностична валідність конкурсного відбору до ЗВО.
  Математичні методи в економіці.
  Є автором монографії, навчального посібника, 29 наукових статтей у фахових та міжнародних виданнях, 25 навчально-методичних розробок.
 • Портфоліо: Запропоновано метод дослідження нелінійних діелектричних властивостей сегнетоелектричних рідких кристалів за допомогою аналізу температурної залежності провідності на змінному струмі.
 • Наукових публікацій: 47
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Рибальство, туризм, комп`ютерна техніка.
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: shevchuk177@gmail.com JID, email - shevchuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet