Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування    Руда Оксана Леонтіївна

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри Вдовенко Лариса Олександрівна
тел. (0432)43-72-30 (341)
ауд. 1401

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: fk@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження: 3.04.1983р.
  Місце народження: с. Медвеже-Вушко
  Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2006 р. Спеціальність «Облік і аудит» (кваліфікація: магістр з обліку і аудиту)
  Науковий ступінь: кандидат економічних наук
  Вчене звання: доцент

  2019 р. - ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (м. Вінниця). Тема: « Страхування як особливий вид підприємницької діяльності та убезпечення кредитних відносин» (Довідка № 05/271219 від 27.12.2019 р.)
  2023 р. – Міжнародне наукове стажування в університеті «Проф. д-р Арсен Златаров» (м. Бургас, Болгарія) (01.04.2023-30.06.2023 р.)
 • Науковий напрямок: Стан та тенденції розвитку банківської системи України в глобалізаційних умовах

  Є автором та співавтором 95 наукових публікацій, серед яких:
  1 стаття, що входить до наукометричної бази Scopus,
  27 статей у фахових виданнях України,
  8 статей в інших зарубіжних наукових журналах, які включені до наукометричної бази Index Copernicus,
  1 посібники,
  1 одноосібна монографія,
  7 колективних монографій (6 з яких - зарубіжні) та ін.

 • Портфоліо: не має
 • Наукових публікацій: 38
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: садівництво
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: ruda@vsau.vin.ua JID, email - ruda@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet