Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування    Фурман Ірина Володимирівна

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри Вдовенко Лариса Олександрівна
тел. (0432)43-72-30 (341)
ауд. 1401

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: fk@vsau.org
Фото
  • Біографічні дані: У 2007 р. закінчила магістратуру ВНАУ за спеціальністю «Облік і аудит». У квітні 2012 р. закінчила навчання в аспірантурі ІАЕ УААН (м. Київ), к.е.н. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит з 2012 р., вчене звання доцента кафедри фінансів та кредиту ВНАУ присвоєно в грудні 2014 р.
  • Науковий напрямок: Сучасний контур фінансової політики держави при обслуговуванні агроформувань: теоретичний, методологічний та практичний аспекти. Понад 145 публікацій, з них 88 – наукового та 57 – навчально-методичного характеру. Є автором 1 одноосібної та співавтором 1 колективної монографій для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Має понад 30 робіт у фахових виданнях.
  • Портфоліо: ---
  • Наукових публікацій: 51
  • Розроблені НМКД
  • Хобі: Активний відпочинок, самонавчання, подорожі.
  • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
  • Контакти: irіna_furman@ukr.net JID, email - furman@vsau.vin.ua
  • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet