Фінансово-економічний факультет    Вдовенко Лариса Олександрівна

КОНТАКТИ

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: Дата народження: 20.05. 1970 р.
  Місце народження: м. Бар, Вінницької області
  Освіта:Уманська сільськогосподарська академія, 1997р., спеціальність "Облік і аудит"

  Науковий ступінь: доктор економічних наук

  Вчене звання: професор
  Підвищення кваліфікації:
  2013 р.- Університет менеджменту освіти НАПН України (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 000336 від 06.09.2013 р.)
  2016 р. - Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк».

  2017 р. – закордонне стажування в Познанському природничому університеті (м. Познань, Польща). Напрям: «Фінанси». Свідоцтво від 28.04.2017 р.
  2018 р. - науково-методичний семінар «Підвищення педагогічної компетентності – головна умова професіогенезу сучасного викладача» (м. Дніпро, 23-25 травня 2018 р.) (сертифікат учасника - реєстраційний №13 (наказ Міносвіти і науки України № 327 від 19.12.2017 р.)).
  2022 р. – Вінницьке відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Тема: «Діяльність Українського державного фонду підтримки фермерських господарств як основи аграрного бізнесу в регіоні». (Довідка №53-02/49 від 10.10.2022 р.).

  2022 р. – ПрАТ «Страхова компанія «Місто». Тема: «Діяльність страхових компаній на страховому ринку України» (Довідка №05/141122 від 14.11.2022 р.).
  2023 р. – Міжнародне наукове стажування в університеті «Проф. д-р Арсен Златаров» (м. Бургас, Болгарія) (01.04.2023-30.06.2023 р.)

 • Науковий напрямок: Науковий напрямок: Грошово-кредитна сфера, Фінансова безпека та фінансові механізми в аграрній сфері економіки

  Є автором та співавтором 105 наукових публікацій, серед яких:
  13 статей, що входять до наукометричної бази Scopus та Web of Science,
  45 статей у фахових виданнях України,
  10 статей в інших зарубіжних наукових журналах, які включені до наукометричної бази Index Copernicus,
  4 посібники, 3 з яких із грифом Міністерства освіти і науки України («Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств»),
  1 одноосібна монографія,
  11 колективних монографій (4 з яких - зарубіжні) та ін.
 • Портфоліо: Нагороджена Грамотою Верховної Ради України (Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин)
 • Наукових публікацій: 57
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Подорожі. • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: vdovenko_larisa@i.ua JID, email - vlo@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet