фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю
205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 206

Садово-паркове господарство