Друк

 

1.2. Другий етап. Надання навчальних матеріалів, відео-лекцій, відео-практикумів, відео-лабораторних занять з використанням дистанційних технологій.

1.3. Третій етап. Моніторинг результатів засвоєння знань студентами, аспірантами, слухачами.

 

  1. Забезпечення інформування студентів, аспірантів денної та заочної форм навчання щодо особливості організації освітнього процесу в дистанційній формі, отримання навчальної он-лайн відео-інформації, проведення відео-лекційних, відео-практичних і відео-лабораторних занять з урахуванням наступних етапів та рекомендацій:

2.1. Перший етап. Налагоджування он-лайн зв’язку студентів і аспірантів з  викладачами навчальних дисциплін.

1.2. Другий етап. Отримання передача навчальних матеріалів.

2.3. Третій етап. Моніторинг навчальної активності  студентів та аспірантів і результатів засвоєння знань.

  1. Постійно звертати увагу науково-педагогічних працівників щодо необхідної обов’язковості фіксації виконання педагогічного навантаження – фактів он-лайн проведення відео-занять, видачі завдання, їх перевірок, консультування, проведення поточного і підсумкового контролю в різній доступній формі.
  2. 5. Здійснення постійного контролю за дотриманням науково-педагогічними працівниками вимог організації навчального процесу в дистанційній формі. Виявлені факти порушення вимог оформлюються відповідними актами та подаються на розгляд керівництву університету для надання правової оцінки таким діям.