Електронна система управління ВУЗом "Сократ".

Призначення: Електронна система управління ВУЗом "Сократ" призначена для використання в навчальному процесі в рамках програм наскрізної комп'ютерної підготовки студентів, а також в якості глобального інформаційного каналу Вінницького державного аграрного університету. Початок побудови мережі - 1996 р.

Структура: Наразі система «Сократ» представляє собою складну комп'ютерну мережу, що складається із десятків підмереж, включає більше 250 робочих навчальних станцій, які розташовані в 20 комп'ютерних аудиторіях у всіх навчальних корпусах університету по місту, систему серверів і сотен службових комп'ютерів.

Сервери: В мережу обслуговують наступні сервери :

1. Файловий сервер Samba (GNU/Linux, SQUID, Apache, ftp, ssh). Використовується як глобальне файлове вмістилище з розгалуженою системою доступу. На ньому зберігаються файли, які є продуктами поточної комп'ютерної діяльності всіх студентів і викладачів (наприклад, програмні, текстові файли, файли електронних таблиць, бази даних спеціалізованого програмного забезпечення (наприклад, бухгалтерських програм), файли проектів систем проектування)). Завдяки індивідуальним правам доступу до цього сервера, кожен користувач (в першу чергу студент) має свій власний логічний мережевий диск. Права користувачів призначаються наступним чином:

а). Студенти. Після реєстрації одержують доступ до двох мережевих дисків

X:\ та Y:\ . Перший є індивідуальним у кожного користувача і доступний в з усіма файловими правами - «читання», «запис», «пошук», «створення файлів». Другий – є спільним ресурсом для всіх без винятку користувачів і використовується з правами «тільки для читання». На цьому диску розташована частина програм спільного користування і учбова та методична література. Важливим є те, що студенти принципово на мають ніякого доступу до логічних дисків X:\ один одного, що не дозволяє їм копіювати файли («списувати»).

б). Викладачі. Після реєстрації одержують також доступ до мережевих дисків

X:\ та Y:\. Перший ( X:\) – є персональним диском самого викладача з усіма правами доступу, а другий ( Y:\ ) має ту ж саму функцію, що й у студентів. Викладачі, як і студенти, мають ізольовані від інших логічні диски.

в). Системний адміністратор.

Має повний доступ до всіх ресурсів файлового сервера. Він реєструє в системі нових користувачів і призначає їм облікові записи і паролі (Як правило масові реєстрації відбуваються з першокурсниками протягом перших двох тижнів вересня за списками, що надаються деканатами).

Він має право розміщувати файли на диску загального доступу Y:\ . Він має право на запис файлів в розділи студентів з дискет або CD (якщо студент робив завдання на іншому комп'ютері).

Він відповідає за цілісність файлового серверу і контролює файли, що переписуються в систему на наявність вірусів.

2. WEB -сервер офіційного сайту університету http://www.vsau.org http://www.vsau.edu.ua

3. Інтранет WEB--сервер (GNU/Linux, Apache, ssh), http://www.vsau.vin.ua Підтримує технології PHP, perl, SSH, ASP та інш. Використовується як головний інформаційний і обчислювальний ресурс навчальної системи Intranet. Програмне забезпеченя створено працівниками і студентами університету і складається з ряду підсистем (навчальна система "Тезаурус", електронна бібліотека, АСУ-деканат, АСУ-медцентр, АСУ-бібліотека та інш.). В деяких частинах проекту використано строннє програмне забезпечення за ліцензією GPL (PHP-nuke, yappa, YaBB-форум).

4. MySQL-сервер баз даних. Наразі він обслуговує практично всі частини проекту "Інтранет-ВНАУ" : студентську базу даних, базу даних електронного репозиторію, електронної картотеки університету, систему автоматизованого контролю знань «WEB-Тезаурус», базу даних навчальної документації, базу даних студентів, центр здоров'я, підпроекти персонального кабінету викладача, Moodle, а також використовується студентами при виконанні відповідних лаборних практикумів.

5. DNS-сервер. Підтримує внутрішню доменну зону мережі Intranet : http://www.vsau.vin.ua та http://www.local.vsau

6. FTP-сервер. Використовується для віддаленого адміністрування WEB-сервера, а також в учбових цілях для лабораторних досліджень в рамках курсу «Комп'ютерні мережі», "Моделі і структури даних", "Бази даних" та інш.

7. Jabber-сервер (OpenFire), vsau.vin.ua. Використовується для підтримки корпоративної системи миттєвих внутрішніх повідомлень, а також в якості двигуна в WEB-месенджерах у персональних кабінетах студентів і викладачів.

8. Проксі-сервер навчальної мережі (GNU/Linux, SQUID, iptables, Apache, ftp, ssh). Він використовується для регулювання політики і інтернет-трафіку для комп'ютерних навчальних аудиторій.

9. Проксі-сервер службової мережі ВНАУ на основі vlan-ів (GNU/Linux, SQUID, iptables, Apache, ftp, ssh). Він використовується для регулювання політики і інтернет-трафіку для підрозділів університету.

10. Поштовий-сервер ВНАУ. Підтримує обробку пошти у зовнішній доменній зоні університету @vsau.org.

11. Сервер резервного копіювання (GNU/Linux, ftp, ssh). Териториально розташований в іншому корпусі університету і використовується для зберігання копій даних навчальної системи. Копіювання і архівація відбуваються з WEB, MySQL і SAMBA серверів щоночі в автоматичному режимі. Копії створюються для парних і непарних днів, тижнів і місяців окремо.

Робочі станції: В навчальних комп'ютерних аудиторіях встановлені комп'ютери (робочі станції), які приєднані до мережі. Робочі станції мають дві операційні системи : Windows і GNU/Linux. Windows використовуєтся для поточної роботи, а GNU/Linux - для роботи з Інтернет і власними flash-накопичувачами. (Наразі GNU/Linux використовується також і для виконання лабораторних робіт, які вимагають надання студентам ftp-доступу до WEB-сервера).
Принципом налаштування програмного забезпечення на робочих станціях під Windows є:

 • абсолютна відсутність прив'язки робочого місця студента до конкретного комп'ютера або аудиторії.
 • повна ідентичність програмного забезпечення, що встановлено на всіх робочих станціях.
 • захищеність настройки робочих станцій (програмних меню, робочого столу, програмного забезпечення) від стороннього втручання.
 • відсутність доступу користувачів до жорстких дисків станції.
 • відсутність доступу дисководів (флоппі і CD) і falsh-накопичувачів

При завантаженні комп'ютерів в GNU/Linux студентам надається:

 • Доступ в Інтернет.
 • Можливість роботи з власними flash-накопичувачами.
 • Можливість роботи з власними ftp-акаунтами.
 • Закривається доступ до власних мережевих SAMBA-дисків, а також до Windows-дисків цього комп'ютера.

Завдяки таким обмеженням вдалось ефективно розв'язати такі проблеми:

 • дозволити вільно планувати розклад занять, не прив'язуючись до певної комп'ютерної аудиторії.
 • забезпечити самостійну роботу студентів (працювати з власними даними) з будь-якого навчального комп'ютера ВНАУ.
 • захистити налаштування комп'ютерів від випадкових або цілеспрямованих змін.
 • забезпечити високу стабільність і надійність функціонування робочих станцій.
 • забезпечити практично абсолютну вірусну безпеку навчальних комп'ютерів.

Однаковість програмного забезпечення, а також засоби захисту робочих станцій є ретельно відпрацьованою технологією, яка розроблена на обчислювальному центрі ВНАУ.

Концепція: Ідея навчальної мережі базується на використанні програми наскрізної комп'ютерної підготовки студентів, яка полягає в системному застосуванні інформаційних технологій в основних загальноосвітніх і профілюючих курсах.

Робота студентів на комп'ютерах здійснюється протягом всіх навчальних семестрів, навчальної практики, а також самостійної роботи і підготовки до занять. Структура комп'ютерної мережі ВНАУ дозволяє студенту, реєструючись на будь-якій робочій станції університету, продовжувати розпочату раніше роботу. Широке використання WEB-технологій дозволило впровадити дистанційне навчання в ряд курсів, надати широкий доступ до електронних навчальних ресурсів університету через інтернет.

Статистика: Основні параметри навантаження системи характеризує цей автоматичний статистичний звіт.

Управління користувачами здійснюється адміністатором з єдиного WEB-інтерфейсу. Він забезпечує синхронну реєстрацію, видалення або зміну параметрів користувачів на трьох серверах - MySQL, SAMBA і Jabber.

Ідеологи і виконавці. Проект розвивається з 1996 р. працівниками обчислювального центру ВНАУ за ідеологією, розробленою кафедрою економічної кібернетики.


Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент Паламарчук Є.А.