Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Семестр: 6
Предмет: Управлінський аналіз

Фото
Викладач:
Томчук Олена Феліксівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
35217 УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ. ПРОГРАМА навчальної дисципліни для підготовки студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» н О.Ф. Томчук 57
35216 УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адмініструв О.Ф. Томчук 86
39107 Питання на іспит з курсу "Управлінський аналіз" О.Ф. Томчук 7
39242 УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації самостійної роботи студентів денної (заочної) форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Пуб Томчук О.Ф., Мулик Т.О. 41
44432 Управлінський аналіз. Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ О.Ф. Томчук 102
44433 Управлінський аналіз. Тема 2. АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА О.Ф. Томчук 64
44446 Управлінський аналіз. Тема 6. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА О.Ф. Томчук 29
44443 Управлінський аналіз. Тема 4. АНАЛІЗ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕСУРСОВИКОРИСТАННЯ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА О.Ф. Томчук 41
44444 Управлінський аналіз. Тема 5. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА О.Ф. Томчук 53
44439 Управлінський аналіз. Тема 3. ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА О.Ф. Томчук 46
44447 Управлінський аналіз. Тема 7. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ О.Ф. Томчук 37
44448 Управлінський аналіз. Тема 8. СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ О.Ф. Томчук 37
44450 Управлінський аналіз. Тема 9. СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ О.Ф. Томчук 29
44451 Управлінський аналіз. Тема 10. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА О.Ф. Томчук 27
54739 Календарно-тематичний план вивчення дисципліни "Управлінський аналіз" О.Ф. Томчук 1
54740 Література з дисципліни "Управлінський аналіз" 2021 О.Ф. Томчук 4
59131 ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ З КУРСУ "УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ" Томчук О.Ф. 10
65417 Тема 1. Теоретичні основи та інформаційна база управлінського аналізу Частина 2 Томчук О.Ф. 22
65418 Тема 2. Аналіз рівня розвитку господарювання і інтенсивності сільськогосподарського виробництва Томчук О.Ф. 12
65419 Тема 3. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємства Томчук О.Ф. 8
65420 Тема 4. Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Частина 1 Томчук О.Ф. 9
65421 Тема 4. Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Частина 2 Томчук О.Ф. 10
65422 Тема 4. Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Частина 3 Томчук О.Ф. 7
65423 Тема 4. Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Частина 4 Томчук О.Ф. 5
65424 Тема 5. Аналіз реалізації продукції та маркетингової діяльності підприємства Томчук О.Ф. 10
65425 Тема 6. Аналіз виробничої стратегії підприємства Томчук О.Ф. 7
65426 Тема 7. Аналіз собівартості продукції та управління затратами Томчук О.Ф. 5
65427 Тема 8. Стратегічний управлінський аналіз Томчук О.Ф. 3
65428 Тема 9. Стратегія оптимізації фінансового результату Томчук О.Ф. 2
65429 Тема 10. Управлінський аналіз фінансового стану підприємства Частина 1 Томчук О.Ф. 4
65430 Тема 10. Управлінський аналіз фінансового стану підприємства Частина 2 Томчук О.Ф. 4
65416 Тема 1. Теоретичні основи та інформаційна база управлінського аналізу Частина 1 Томчук О.Ф. 10
96644 Робоча програма навчальної дисципліни "Управлінський аналіз" Томчук О.Ф. 1
96647 Силабус навчальної дисципліни "Управлінський аналіз" Томчук О.Ф. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Управлінський аналіз.510/17
2Управлінський аналіз (самопідготовка).0/
3Управлінський аналіз (тренувальні тести).3558/119
4Управлінський аналіз. Атестація 1.1/0

Література в бібліотеці університету (4 найменувань)

Докладно