Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування
Семестр: -109
Предмет: Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності

Фото
Викладач:
Волонтир Людмила Олексіївна
Список методичної літератури 0

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
12978 Методи оптимізації в економіці. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів галузі знань 6.030601 "Менеджмент" форма навчання: денна Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В., 483
32612 Презентація лабораторної роботи ЕММ розподілу інвестицій Волонтир Л.О. 127
12717 Методи оптимізації в економіці. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” напряму підготовки 6.030601 Менеджмент Волонтир Л.О. 40
13065 Методи оптимізації в економіці. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" спеціальності 073 "Менеджмент" в аграрних в Волонтир Л. М., Клочко О. В., Мазур В.А., Клименко Н.А., Клименко Н.А., ПасічникТ. В., Потапов Н. А. 481
32263 Презентація ПЗМ Цілочислові задачі Волонтир Л.О. 79
22968 Лекція Багатокритеріальна оптимізація Волонтир Л.О. 93
37952 Робоча програма з курсу "ОММ" Волонтир Л.О. 7
37956 Список рекоменедованої літератури з курсу "ОММ" Волонтир Л.О. 11
38040 презентація вибіркової дисципліни "Оптимізаційні методи та моделі" Волонтир Л.О. 21
23080 Презентація лекції Транспортна задача. Метод потенціалів Волонтир Л.О. 31
53606 Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі в логістиці” Волонтир Л.О., Потапова Н.А. 9
60292 Силабус ОММ УД МОА Волонтир Л.О. 2
69850 Список питань з курсу ОММ 8

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Оптимізаційні методи та моделі. Модуль1.31/1
2Оптимізаційні методи та моделі. Модуль 2.0/0
3Оптимізаційні методи та моделі. Тести на залік. 2018 рік.3/0